Članak

Pavić: Svjedok naknadno upućen o ubistvu

18. Marta 2019.12:50
Na suđenju Sretku Paviću, optuženom za zločine počinjene u Prijedoru, svjedok Odbrane je izjavio da je naknadno upućen od kolega da se desilo ubistvo u Rizvanovićima, te da se u istrazi 2017. godine toga nije mogao sjetiti.

Nekadašnji pripadnik Interventnog voda Šetog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS) Zoran Dronjić je ispričao da je u junu 1992. godine boravio u Rizvanovićima sa zadacima obezbjeđivanja civilnog stanovništva.

Prisjetio se da je njegov vod boravio u školi, gdje je bio punkt, te da su u Rizvanovićima bili i pripadnici četa iz Ljeskare i Ljubije.

Govoreći o ubistvima, rekao je da su prije njegovog dolaska u selo ubijeni neki pripadnici VRS-a, te da kod škole nije bilo ubistava.

“Čuo sam da je neka porodica nastradala ispod škole. To je bilo u julu 1992. godine… U jutarnjim satima čuli smo jedan rafal ispod škole. To nas je probudilo. Ja i još jedan kolega smo izašli na prozor. Vidjeli smo – čovjek srednjeg rasta izlazi iz šume sa automatskom puškom koji je krenuo prema Ljeskarama… Ta porodica je privedena, u nekoj trgovini su spavali, 50 metara od škole. Ne znam ko ih je vodio, ja tu porodicu nisam vidio”, posvjedočio je Dronjić.

Kako je kazao, kolege su govorile da je čovjek s automatskom puškom kočijaš i da ne može garantovati da je “kočijaš to uradio”.

Tužilac Ivan Matešić je svjedoku predočio iskaz iz istrage dat 2017. godine u kojem je rekao da mu nije ništa poznato u vezi s ubistvima na punktu u Rizvanovićima. Pojasnio je da je danas upućen u to jer su mu kolege govorile kasnije o tom događaju.

“Kolega mi je u novembru dolazio i rekao. Nisam se mogao sjetiti 2017. godine”, dodao je svjedok.

Tužilaštvo BiH tereti Pavića da je kao pripadnik Volarske čete, koja je bila u sastavu Šestog ljubijskog bataljona 43. prijedorske motorizovane brigade VRS-a, u drugoj polovini jula 1992. godine odveo pet civila na punkt u Rizvanoviće, zatvorio ih, a potom ubio.

Saslušanjem ovog svjedoka okončan je dokazni postupak, a završna riječ Tužilaštva BiH zakazana je za 15. april.

Emina Dizdarević