Članak

Djeca u sarajevskim vrtićima nemaju voće zbog kašnjenja tendera

8. Februara 2019.10:23
Od početka januara 2019. godine djeca u sarajevskim vrtićima nemaju redovnu voćnu užinu zbog problema s tenderskom procedurom, potvrđeno je iz Javne ustanove “Djeca Sarajeva” za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Majka jednoipogodišnje djevojčice iz vrtića “Kekec” kaže za BIRN BiH kako je iznenađena “da može nastati problem oko nabavke voća” i da od Javne ustanove (JU) “Djeca Sarajeva”, koja upravlja vrtićima, očekuje da njeguje “ispravne, zdrave politike”.

“Mislim da je voće jako bitno za svako dijete. Svoju djecu dajemo na povjerenje na osam sati i očekujemo da ti obroci budu u skladu sa zdravim odgojem”, naglašava Dina G., majka djevojčice.

Ona kaže da je od ostalih roditelja saznala da ni njihova djeca nisu dobijala voće. U posljednjih nekoliko dana voće je ponovo servirano djeci.

“Za jedan dan vam mogu 100 posto potvrditi da su imali voće. Bila je banana. Ne znam na koji način su nabavljali. Bitno mi je da su nabavili, da su konačno dobili”, napominje Dina.

Iz JU-a “Djeca Sarajeva” su za BIRN BiH potvrdili da se voćna užina nije posluživala od početka januara 2019. godine. Djeci je umjesto voća, kažu u ovoj ustanovi, osigurana zamjena – četvrti obrok, odnosno voćni jogurti, keks i voćni pudinzi.

“Na ovaj način smo pokušali premostiti taj period, u nadi da će se poteškoće oko nabavke hrane ubrzo riješiti”, ističu iz JU-a “Djeca Sarajeva”.

Meša Selimović, predsjednik Vijeća roditelja sarajevskih vrtića, kaže da je od uprave vrtića saznao da će se, dok se ne riješi problem oko tenderske procedure, djeci davati zamjenski proizvodi koji u sebi sadrže voće ili će se, tamo gdje bude mogućnosti, na osnovu donacija fizičkih i pravnih lica omogućiti da dobiju voćni obrok.

“Djeci je stvarno bitan taj voćni obrok i mislim da ništa ne može to nadomjestiti”, kaže Selimović.

 

Nabavka pokrenuta tek u oktobru
Tender za nabavku hrane i pića vrijedan više od pola miliona maraka pokrenut je 10. oktobra 2018. godine, ali dijelovi odnosno LOT-ovi ovog tendera do danas nisu završeni. Iz uprave vrtića kažu za BIRN BiH kako su i ranijih godina tendere pokretali u oktobru i završavali ih na vrijeme, odnosno prije početka naredne godine.

Podaci zvaničnog portala javnih nabavki pokazuju nešto drugačije podatke.

Tender za 2018. godinu završen je na vrijeme u najvećem dijelu, ali je LOT za pekarske proizvode, nakon žalbenog postupka i odluke Ureda za razmatranje žalbi suprotne odluci JU-a “Djeca Sarajeva”, potpisan tek u aprilu 2018., a dio nabavke zamrznutog programa je poništen u januaru 2018. godine.

Tender vrijedan gotovo milion maraka iz osam dijelova za 2016. pokrenut je tek 29. oktobra 2015. godine. Najveći dio tendera završen je u drugoj polovini januara, a jedan dio tek u februaru 2016. godine.

Ustanova “Djeca Sarajeva” je za probleme ove godine okrivila firme koje su konkurisale na tender.

“Ove godine su ponuđači odlučili svoje narušene muđusobne poslovne odnose rješavati preko nas – napominjemo da se radi o ponuđačima koji se svake godine prijavljuju na taj tender – i na taj način su blokirali proces nabavke hrane za našu ustanovu, što je za rezultat imalo obustavu posluživanja četvrtog obroka u našim vrtićima”, navode iz ove ustanove.

Nakon što je za najpovoljnijeg izvođača za nabavku voća izabrana firma “Vinojug”, žalbu je uložilo Trgovačko preduzeće na veliko i malo Distributivni centar (TPDC) Sarajevo.

Amira Gadžo, zamjenica direktora firme “Vinojug”, kaže da je ova firma izabrana na nekim LOT-ovima, ali da je u međuvremenu uložena žalba te da se očekuje konačno rješenje Ureda za razmatranje žalbi.

“Mi još ništa ne znamo vezano za tender”, naglašava Gadžo za BIRN BiH.

Hajrudin Hrustemović, zamjenik direktora firme TPDC, smatra da je njegovo preduzeće diskriminisano kod izbora ponuđača.

“Još uvijek nismo dobili obavještenje od Ureda za žalbe. Kada ga dobijemo, onda ćemo odlučiti hoćemo li nastaviti dalje ili ćemo se povući. S obzirom da se ovo malo zagužavalo, nisam siguran hoćemo li platiti taksu ili nećemo, bez obzira na to što sam siguran da je tu napravljena klasična malverzacija”, kaže Hrustemović, koji odgovornim smatra advokata Sanela Nezirića, predsjednika komisije za javne nabavke JU-a “Djeca Sarajeva”.

Nezirić, advokat i stručnjak za javne nabavke, zastupa JU “Djeca Sarajeva” duže od osam godina.

U tenderu za nabavku hrane i pića bio je predsjedavajući komisije za nabavku. Jedan od tri ponuđača na LOT-u za nabavku voća bila je firma “Defter”, koju je Nezirić, u isto vrijeme dok je trajao tender za hranu i piće u “Djeci Sarajeva”, zastupao kao advokat u tenderu druge institucije u Stocu.

Nezirić objašnjava da kao član komisije ne zna ko će se javiti na tender.

“Naravno, zastupam puno ponuđača i ne znam ko će se javiti. U ovom slučaju se desilo da se na LOT 5, za bezalkoholna pića, javio ‘Defter’. U tom slučaju prvo nema sukoba interesa jer ja u tom postupku ne zastupam ‘Defter’. ‘Defter’ nije ni izabran, izabrana je potpuno druga firma. Ravnopravna je bila ocjena svih ponuđača – ocijenjeno je da su ponude ispravne, a komisija je ocijenila da je najpovoljnija bila ponuda ‘Vinojuga’”, kaže Nezirić i dodaje da se izuzeo kod odlučivanja o firmi “Defter”, ali da to ne može sa sigurnošću potvrditi.

Iz firme “Defter” navode da ih u ovom konkretnom slučaju nije zastupao Nezirić, ali da su u određenim drugim predmetima tražili njegovo stručno mišljenje. Ovaj advokat smatra da kao član komisije nije bio naklonjen, što se može vidjeti na osnovu toga, kako kaže, jer je izabrana druga firma. Objašnjava da s “Djecom Sarajeva” ima godišnji ugovor, dok s “Defterom” nema.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona (TK) je nedavno podiglo optužnicu protiv nekoliko osoba – među kojima je i Nezirić – zbog nabavke, odnosno izbjegavanja provođenja nabavke za kupovinu minibusa u Javnom preduzeću GRAS. On je optužen za davanje stručnog mišljenja o obavezi provođenja tendera u ovoj javnoj kompaniji.

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli. Izvor: BIRN BiH

Djeca ispaštaju zbog pravila odraslih
Tender sa sedam LOT-ova za hranu i piće za “Djecu Sarajeva”, pokrenut 10. oktobra, imao je ispravku sredinom novembra, da bi nekoliko dana prije kraja godine stigle žalbe na svih sedam LOT-ova. Na najmanje pet LOT-ova izabran je ponuđač “Vinojug”, navodi se u dokumentima o izboru najpovoljnijeg ponuđača u koje je BIRN BiH imao uvid.

Hrustemović i Nezirić se u jednom slažu – da je tender mogao i vjerovatno trebao biti raspisan ranije iako iz Javne ustanove tvrde da je nešto više od dva mjeseca dovoljno da se tender provede do kraja.

“Javna nabavka se uvijek mora na vrijeme planirati. Uvijek kažem da nije dobro pred samo isticanje ugovora raditi javne nabavke. Generalno i kad radim treninge, jer sam i ovlašteni trener iz javnih nabavki, sugerišem ugovornim organima da se javne nabavke pokreću na vrijeme”, ističe Nezirić.

Državni revizori u svom posebnom izvještaju revizije učinka blagovremenosti u javnim nabavkama u institucijama BiH, objavljenom u oktobru 2017. godine, navode kako institucije “ne uzimaju u dovoljnoj mjeri u obzir rizike koji se mogu pojaviti prilikom provođenja postupaka i koji mogu uticati na ponavljanje postupaka i mogućnost nastanka žalbenog postupka, što značajno produžava trajanje postupka i povećava rizik da se nabavka neće provesti u potrebnom roku”.

“Neblagovremeno provođenje javnih nabavki u slučaju kontinuiranih javnih nabavki za posljedicu ima produžetak ugovora s postojećim dobavljačem, što, osim neusklađenosti sa Zakonom o javnim nabavkama, otvara i pitanje dovođenja u povoljniji položaj određenih dobavljača, kao i rizik nabavke roba, usluga i radova po nepovoljnijim uslovima nego je to stanje na tržištu”, objašnjava se u izvještaju.

Plan nabavki JU-a “Djeca Sarajeva” ne sadrži vrijeme objavljivanja i planiranog završetka tendera, što je uobičajeno u planovima nabavki.

Dok se ne riješi problem s tenderom, JU “Djeca Sarajeva” je potpisala ugovor za nabavku voća putem direktnog sporazuma s firmom TPDC, koja je prošle godine isporučivala voće vrtićima, potvrđuje Hrustemović za BIRN BiH.

On također potvrđuje da su cijene u ovom ugovoru veće od prošlogodišnjih, ali i da su cijene u njihovoj ponudi na tekućem tenderu veće od prošlogodišnjih jer su cijene voća, prema Hrustemoviću, u međuvremenu porasle.

Hrustemović kaže kako će isporučiti voće i povrće svaki put kada to od njega zatraži JU “Djeca Sarajeva”.

“Ovu žalbu smo podnijeli isključivo zbog toga da im pokušamo ukazati da se napokon vrate na osnovni princip Zakona o javnim nabavkama – da se svi ponuđači stave u ravnopravan položaj i da se nabavlja roba koja zadovoljava kvalitetom po najpovoljnijoj cijeni”, kaže Hrustemović.

Selimović iz Vijeća roditelja kaže kako je Uredu za razmatranje žalbi u Mostaru poslao dopis i zamolio ih da slučaj riješe čim prije.

“Mi smo se, kao Vijeće roditelja, stavili na raspolaganje Javnoj ustanovi i Uredu za žalbe da im pomognemo, ukoliko smo u mogućnosti i ukoliko to zakon dozvoljava, da se čim prije riješi ova situacija – da djeca ne bi ispaštala zbog nekih pravila nas odraslih”, ističe Selimović.

Albina Sorguč