Članak

Islamović: Optuženi cijenjen momak

28. Januara 2019.13:29
Na suđenju za zločine počinjene u Bosanskom Brodu, prvi svjedoci Odbrane su izjavili da optuženi Alminko Islamović nije zlostavljao i maltretirao pritvorenike.

Nermin Plehandžić je ispričao da je od marta 1992. godine bio pripadnik Vojne policije te da je dva do tri dana boravio u zgradi stare policije u Bosanskom Brodu. Nakon toga, kako je rekao, cijeli sastav je prebačen u zgradu na gradskom stadionu, gdje su bila dva voda koja su činila jednu satniju, a zapovjednik njegovog voda je bio optuženi Islamović.

“Puške bi uzimali kad idemo na most, intervencije, linije… Ja sam na most išao redovno – pregled saobraćaja, ljudi… Poslije rata sam čuo da su ljudi tu vezani, a za vrijeme rata to nisam čuo”, naveo je Plehandžić.

Govoreći o privođenjima, svjedok je pojasnio da bi zapovjednik Vojne policije ili Odjel kriminalistike dali naređenje da se ide u akcije. Ljudi koji su privedeni smještali su se u prizemlje, a kriminalistička služba ih je saslušavala, dodao je svjedok.

“Lica sve tri nacionalnosti su privođena. Bio je rat, ginulo se. Bilo je pijački, pucanja, ranjavanja, ubistava. Ko je pravio nered ta lica su privođena… Povrede na tim licima nisam vidio, bila su u normalnom stanju. Koliko znam, nisu vođeni na linije i kopanje rovova”, posvjedočio je Plehandžić, dodavši da Islamović sigurno nije nikoga zlostavljao, te da mu poslije rata niko nije govorio o tome.

Svjedok je izjavio da je Islamović uvijek s vojnim policajcima išao na liniju, jer je on “jedini čovjek koji je štitio”. Prisjetio se da su on i Islamović u augustu ranjeni, dok je brat optuženog poginuo. Prema svjedoku, pričalo se da je Islamovićev brat srušio pravoslavnu crkvu.

Tužilaštvo BiH tereti Islamovića da je, kao komandir voda Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO), učestvovao u nezakonitom zatvaranju civila srpske nacionalnosti, njihovom ubijanju, fizičkom i psihičkom zlostavljanju, odvođenju na prinudni rad, pljačkanju te paljenju imovine i uništavanju spomenika.

Bivši vojni policajac Josip Blaženović je naveo da je učestvovao u privođenju lica koja su pravila nerede i koja su dovođena u kriminalističku službu. Privođene su osobe sve tri nacionalnosti i, kako je kazao, bile su smještene u podrumu zgrade na stadionu u Bosanskom Brodu.

“Nisam čuo da je Islamović nekoga maltretirao od zatvorenika. Poslije rata i u novinama sam čuo da su neke kolege maltretirale te pritvorene. Da je Alminko nešto učinio, nisam čuo”, rekao je Blaženović.

Nekadašnji pripadnik civilne policije Sreto Pantić je kazao da nikada niko nije došao da prijavi Islamovića, niti je čuo da je on nešto uradio.

“Od prije rata ga poznajem, bili smo drugari. On je bio momak kojeg su svi cijenili i poznavali. U ratu i poslije rata nije došla informacija da je nekoga maltretirao. Moj punac je bio zatvoren u Brodu, on je govorio samo pozitivno o Islamoviću”, naveo je svjedok.

Suđenje se nastavlja 4. februara.

Emina Dizdarević