Članak

Presuda za zločin kod Rogatice 17. oktobra

19. Septembra 2018.14:22
Na obnovljenom suđenju za zločin počinjen u rogatičkom selu Kukavice, Odbrane četvorice bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) su u završnoj riječi zatražile donošenje oslobađajuće presude, nakon čega je izricanje presude zakazano za 17. oktobar.

Muhidin Kapo, koji brani Muhameda Šišića, rekao je da su iskazi ST-1 i ST-2 jedini dokazi koji terete optužene, ali da su takvog kvaliteta da se njima ne može pokloniti vjera.

Iz iskaza svjedoka Tužilaštva, prema Kapi, proizlazi da se kolona nije trebala kretati kroz Kukavice, već im je sugerisano da idu preko Varošišta, i da su optuženi samo mogli pretpostaviti da se radi o vojnicima.

“Konvoj je krenuo bez prethodne najave i pratnje, a dokazi upućuju na to da nije bio najavljen i obilježen, niti je postojao dogovor zaraćenih strana da se omogući prolaz civilima. Konvoj je krenuo putem kojim je dan ranije prošla Vojska Republike Srpske (VRS)”, kazao je Kapo i dodao kako Kukavice, u kojima nije bilo bošnjačkog stanovništva, nisu bile nikakva tampon-zona jer su bile pod kontrolom srpske vojske.

Branilac je naveo i kako je, prema iskazu ST-2, nelogično da u Kukavice ide grupa od 20 ljudi, a da se njih samo petorica-šestorica raspoređuju za učešće u akciji oko ceste, kao i da su pripadnici Kukavičke čete imali namjeru da vrše napad, to bi sigurno uradili na drugoj lokaciji.

“Ni direktni ni eventualni umišljaj nije postojao na strani optuženih. Cijenili su da iz pravca Mesića može samo naići vojska. Civili nisu bili meta napada”, ustvrdio je Kapo.

Fahrija Karkin, branilac Emira Drakovca, rekao je kako je i alternativni prijedlog Odbrane oslobađajuća presuda jer su djelovali u stanju zablude i da je svijest o tome da je napadnuta kolona civila uspostavljena mnogo kasnije.

“Ono što je utvrđeno uviđajem na mjestu događaja jeste potvrda naših ranijih prigovora. Svjedok ST-2 je u više navrata na različite načine objašnjavao gdje su došli, na kojem se mjestu nalazio on, gdje su bili prvooptuženi i drugooptuženi, govorio je o različitoj udaljenosti između njih, a poslije se nije mogao sa sigurnošću izjasniti”, naveo je Karkin.

Prvostepenom presudom iz marta 2017. godine Muhamed i Tarik Šišić, Drakovac i Aziz Šuša su oslobođeni optužbe da su u augustu 1992. učestvovali u napadu na konvoj u Kukavicama, kojom prilikom je ubijen i ranjen veći broj civila, a neki su preminuli od zadobijenih povreda, ali je Apelaciono vijeće ukinulo ovu odluku i odredilo novo suđenje.

S druge strane, potvrđen je dio prvostepene presude kojom je Drakovac osuđen na 14 godina zatvora zbog učešća u ubistvu i skrnavljenju tijela civila Miloša Kovačevića u Vratsalićima (Rogatica) te mučenju zarobljenog pripadnika VRS-a u Zebinoj šumi (općina Foča).

Šušin branilac Senad Dupovac kazao je kako niko osim ST-2 ne inkriminiše optuženog i sve vrijeme ga naziva drugačijim imenom – “Hazo”.

“Najprije kaže kako nije 100 posto siguran da je bio prisutan optuženi, a na ponovljeno pitanje kaže da je ‘siguran pola-pola’. Osim što nije siguran u prisustvo optuženog, nevješto odgovara vidi li se ta kafana s mjesta na kojem se nalazio”, naglasio je Dupovac.

Senad Kreho, koji brani Tarika Šišića, rekao je kako nije dokazano da je optuženi učestvovao u napadu na kolonu i da ga spominju ST-1 i ST-2, koji u iskazima demantuju činjenični osnov optužnice.

“U iskazima ST-2 govori da se ne može sjetiti ko je ispalio tromblon, potom da ih je optuženi jedini nosio i mogao ih ispaliti, da nisu pogodili ništa, potom da nije vidio da ispaljuje, već da je čuo, pa zatim da ih je kasnije izbacio”, kazao je Kreho.

On se osvrnuo i na iskaz ST-1, koji je “čuo da je optuženi ranjen u Kukavicama kada je neka baba bacila bombu”, te da su predočeni dokazi da je Tarik Šišić tek kasnije ranjavan u dva navrata.

Haris Rovčanin