Članak

Šišić i ostali: Tužilaštvo traži kazne za optužene

12. Septembra 2018.14:02
Iznoseći završnu riječ na obnovljenom suđenju četvorici bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), Državno tužilaštvo je zatražilo donošenje osuđujuće presude za zločine počinjene u rogatičkom mjestu Kukavice.

Tužilac Hajrudin Mujanović je rekao kako iz provedenih dokaza proizlazi da su Muhamed i Tarik Šišić, Emir Drakovac i Aziz Šuša, zajedno s drugim pripadnicima Kukavičke čete, 27. augusta 1992. na putnoj dionici Mesići – Kukavice napali konvoj s civilima koji su se iz Jabučkog sedla kretali prema Rogatici.

“Optuženi su svojim radnjama prekršili osnovne principe humanitarnog prava, među njima i princip razlikovanja civila, koji ne mogu biti predmet napada. Oštećeni nisu učestvovali u sukobu, a radnje koje su poduzeli optuženi nisu bile opravdane vojnom nuždom”, kazao je tužilac.

Podsjetio je da je u tom periodu sprovođena završna faza akcije “Krug” usmjerena na lijevu obalu rijeke Drine, koja je pokrenula civilno stanovništvo, kao i da izvršenim napadom na konvoj nije ostvarena nikakva vojna prednost.

“Svjedoci su potvrdili da su u koloni koja se kretala prema Rogatici bili samo civili koji nisu bili naoružani, ali i da jesu, oružje su morali predati Vojnoj policiji, koja je prethodno izvršila pregled sa zadatkom da spriječi odlazak vojno sposobnih muškaraca”, naveo je tužilac.

On se posebno osvrnuo na iskaz svjedoka ST-2, koji je sam objasnio na kojem je mjestu zauzeo položaj, da je pucao u gume autobusa, da se naoružani Muhamed Šišić nalazio u centru sela, dok je Drakovac bio na ulazu u Kukavice, kao i da je tu bio izvjesni Hazo, kojeg je na fotografijama prepoznao kao Šušu.

Isti svjedok je rekao, nastavio je tužilac, da su ispaljena dva tromblona i da je Tarik Šišić jedini u jedinici dužio ta sredstva, i da se Muhamed Šišić nakon pucnjave kajao kada je vidio da se radi o civilima, dok je Drakovcu bilo smiješno.

Tužilac je dodao i da, ukoliko se optuženi proglase krivima, porodice oštećenih će dobiti – 26 godina od događaja – bar puku satisfakciju.

Na kraju je tužilac predložio da Apelaciono vijeće od olakšavajućih okolnosti na strani Muhameda Šišića i Šuše cijeni to što su izrazili kajanje nakon napada, a od otežavajućih da je Drakovac iskazao upornost u događaju i odsustvo empatije.

Prvostepenom presudom, u martu 2017. godine Šišići, Drakovac i Šuša su oslobođeni optužbe da su u augustu 1992. učestvovali u napadu na konvoj u Kukavicama, kojom prilikom je ubijen i ranjen veći broj civila, a neki su preminuli od zadobijenih povreda, ali je Apelaciono vijeće ukinulo ovu odluku i odredilo novo suđenje.

S druge strane, potvrđen je dio prvostepene presude kojom je Drakovac osuđen na 14 godina zatvora zbog učešća u ubistvu i skrnavljenju tijela civila Miloša Kovačevića u Vratsalićima (Rogatica) te mučenju zarobljenog pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) u Zebinoj šumi (općina Foča).

Nastavak suđenja je 19. septembra, kada je planirano da završnu riječ iznese Odbrana.

 

Haris Rovčanin