Članak

Bašić: Oslobađajuća presuda ili novo suđenje

18. Aprila 2018.12:37
Državno tužilaštvo i Odbrana su uložili žalbe na presudu kojom je Azra Bašić nepravosnažno osuđena na 14 godina zatvora zbog zločina u Derventi.

Advokatica Binasa Abaspahić je izjavila žalbu na osuđujući dio presude, zatraživši od Apelacionog vijeća da osuđujući dio presude preinači u oslobađajući ili da ukine taj dio presude i održi novo suđenje, dok se Tužilaštvo BiH u odnosu na oslobađajući dio presude žalilo zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povreda Zakona o krivičnom postupku (ZKP) te izrečene sankcije.

Tužilaštvo BiH je predložilo da se ukine oslobađajući dio presude i održi novo suđenje, kao i da se osuđujući dio prvostepene presude potvrdi.

U decembru 2017., Sud BiH je Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća obrane (HVO), osudio za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika počinjen 1992. godine.

Bašić je proglašena krivom da je u periodu od 26. aprila do maja 1992. u prostorijama Doma Jugoslavenske narodne armije (JNA) i na području sela Polje u općini Derventa, sama i s drugim vojnicima, učestvovala u ubistvu, mučenju i nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti.

Prema presudi, Bašić je proglašena krivom da je 2. maja 1992. godine u selu Polje nanosila snažnu fizičku i psihičku bol Bori i Petru Markoviću, dok je oslobođena optužbi za maltretiranje Milovana Adžića, Zdravka Vidovića i Sretena Jovanovića.

Prema Odbrani, prvostepena presuda je nerazumljiva, proturječna sama sebi, te se “sve zasniva na pretpostavkama bez konkretnih dokaza”.

Abaspahić je istakla da niko od svjedoka nije naveo da je Bašić bila pripadnica 305. brigade Hrvatske vojske (HV), kao i da svjedoci nisu na identičan način opisivali njen izgled.

Odbrana je ukazala da su neki svjedoci potvrdili da je bilo više ženskih osoba, te da je došlo do pogrešne identifikacije, što Vijeće nije uzelo u razmatranje. Također je ukazano da prepoznavanje putem fotografija nije urađeno u skladu sa zakonom.

Tužilaštvo se u svom izlaganju osvrnulo na dokaze koji su nakon presude dostavljeni Odbrani od Ivice Perkovića, koji je za ratni zločin počinjen na području Dervente osuđen na četiri godine zatvora.

Abaspahić je pojasnila da ju je Perković kontaktirao kada su bile zakazane završne riječi u prvostepenom postupku i rekao da ima dokaz da neki oštećeni nisu bili civili, nego ratni zarobljenici. Ona je istakla da nije znala ko je ta osoba, ali da je dokaze dobila u januaru ove godine.

Advokatica je predložila da Sud zatraži dokaze o pripadnosti oštećenih oružanim snagama, s obzirom da Odbrana nije u mogućnosti to dobiti.

“Većina toga što je navedeno – ja ne znam da se to uopće desilo jer nisam bila tu, a prije toga sam bila i silovana”, kazala je optužena Bašić.

Odluku o žalbi Apelaciono vijeće će donijeti naknadno.

Lamija Grebo