Članak

Mrđa Darko i ostali: Ubistva sinova ispred kuće

17. Novembra 2017.14:15
Na suđenju trojici optuženih za zločine počinjene u Prijedoru, zaštićena svjedokinja Državnog tužilaštva rekla je da su joj u napadu na selo Sredica ubijena dva sina, a suprug odveden u logor Omarska, gdje je stradao.

Svjedokinja, koja je iskaz dala pod pseudonimom S-14, ispričala je da je 20. jula 1992. godine vojska sa oklopnim vozilima ušla u selo Sredica kraj Prijedora, gdje su stanovništvo izveli iz kuća, uključujući žene i djecu. Kako je kazala, muškarce su odvojili na jednu stranu i poredali ispred njene kuće, te ih natjerali da legnu na zemlju i “pasu travu”.

“U tom trenutku njih osam je bilo poređano potrbuške. Među njima je bilo i jedno moje dijete. Ja sam bila pred kućom i vidjela sam kad ih je vojnik automatskom puškom pokosio. Tog dana ubijena su mi oba sina, dok su supruga odveli u Omarsku i ubili u ‘bijeloj kući’ nakon tri dana”, izjavila je S-14.

Bivši prijedorski policajci Darko Mrđa, Zoran Babić i Radenko Marinović optuženi su da su učestvovali u progonu bošnjačkog stanovništva u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske. Na teret su im stavljena ubistva, prisilni nestanci i nečovječno postupanje 1992. godine.

Na ovom ročištu iskaz je dao i zaštićeni svjedok S-16, nekadašnji vozač oklopnog vozila pri Interventnoj jedinici policije. On je rekao da je interventna jedinica, zajedno sa vojskom, imala akcije u selima nadomak Prijedora, kao što su Rizvanovići, Zecovi, Čarakovo, Kozarac, Bišćani i Sredica.

“Iskreno, čuo sam da je u akciji u zaseoku Sredica bilo neke pucnjave. Ja nisam to vidio pa ne mogu da tvrdim, ali ono što sam par dana kasnije čuo od drugih pripadnika interventnog voda jeste da je tamo bilo ubistava i da je u njima učestvovao Dado Mrđa”, kazao je svjedok.

Dodao je i da je tokom ljeta 1992. učestvovao u obezbjeđivanju konvoja koji je prevozio zarobljenike od Omarske do Manjače, te da je te noći na Manjači vidio tri leša.

“Ja sam među njima jedino poznao Dedu Crnalića. Lice mu je bilo modro… Nije mi poznato ko ih je ubio ni kada, ali sam takođe čuo od nekih pripadnika interventnog voda da je u tome učestvovao Dado Mrđa”, rekao je S-16.

Na pitanje branioca optuženog Mrđe zašto u izjavi datoj tokom istrage nije spomenuo njegovog klijenta, već da je čuo da su to uradili ljudi iz Trnopolja, svjedok je odgovorio da je Mrđa takođe iz Trnopolja.

Treći svjedok Nenad Stojaković je izjavio da je kao vozač autobusa bio angažovan na prevozu zatvorenika iz Omarske na Manjaču, te da je čuo da su tamo neki ljudi ubijani, ali da ne zna ni ko ih je ubio, niti koliko je ubijenih ljudi na Manjači bilo.

Suđenje se nastavlja 1. decembra.

Dragana Erjavec