Članak

Intervju – Mevludin Halilović: Borba s korupcijom u vlastitim redovima (VIDEO)

28. Juna 2017.13:18
Prioritet sarajevske policije u narednom periodu bit će borba protiv korupcije, a poseban fokus će biti stavljen na iskorjenjivanje ove vrste zloupotreba u vlastitim redovima, tvrdi komesar sarajevskog Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Mevludin Halilović.

U intervjuu za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH), Halilović naglašava da, nakon što je imenovan na poziciju komesara MUP-a Kantona Sarajevo, planira iz redova policije iskorijeniti one koji ne zaslužuju uniformu.

“Mora se priznati da smo ipak velika policijska agencija i ne isključujemo mogućnost da oni koji bi trebalo da štite zakon, da se u datim situacijama pojave na drugoj strani. Nedavno je bila situacija da je naš službenik učestvovao u šumskim krađama. Koja je bila njegova uloga, to će pokazati istraga i sudski epilog. Bilo je i u ranijim slučajevima policijskih službenika koji su sankcionisani, pa čak smo imali situaciju da su pojedini dobili prestanak radnog odnosa zbog tih nekih aktivnosti koje su bile nezakonite”, kaže Halilović.

Stoga, kako dodaje, policija će u narednom periodu povećati svoje aktivnosti kada je u pitanju ova problematika, ali i – kroz organizacione jedinice nadležne za preduzimanje određenih mjera – intenzivirati borbu s korupcijom u policiji.

U planu rada MUP-a, kaže Halilović, prioritet ima i smanjenje teških krađa automobila.

On napominje da je došlo do smanjenja ove vrste krivičnih djela, te da je sarajevska policija nedavno, sa ostalim agencijama, radila na aktivnostima koje su za posljedicu imale podnošenje izvještaja Državnom tužilaštvu protiv organizovane grupe koja se tereti za 87 krađa i iznuda.

“Te aktivnosti se i dalje nastavljaju. Međutim, nismo zadovoljni stanjem kada su u pitanju krađe automobila. Kanton Sarajevo je opterećen tim krivičnim djelima i njihov najveći broj u odnosu na državu izvrši se ovdje. Vlada je prepoznala naše zahtjeve, pa će se u ovoj godini, a sigurno i u narednom periodu, ići na potpunu realizaciju elaborata kad je u pitanju pokrivanje grada videokamerama, a pogotovo izlaza i ulaza u grad, što će doprinijeti smanjenju broja ovih krivičnih djela”, ističe Halilović.

Saradnja sa svim policijskim agencijama je, nastavlja komesar, dobra, ali bi po pitanju krađa automobila trebala biti bolja. U narednom periodu očekuje da se, u saradnji s Federalnom upravom policije i Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA), izvedu zajedničke akcije na razbijanju lanaca kriminala.


Poboljšano sigurnosno stanje

Halilović kaže da je došlo do smanjenja svih vrsta krivičnih djela u Sarajevu u odnosu na prošlu godinu, kada je Skupština kantona zaključila da je sigurnosna situacija narušena.

“Bio je zahtjev da se poveća prisustvo policijskih službenika na terenu, što je i urađeno, te je sada znatno povoljnije stanje sigurnosti nego u istom periodu prošle godine. To je analitički pokazatelj i ono što je uprava policije uradila preduzimajući preventivne i represivne mjere na području kantona”, kaže Halilović.

Jedan od uslova prilikom imenovanja na poziciju policijskog komesara bio je plan rada za mandatni period. U tom planu komesara su sačinjene analize ljudskih i materijalnih resursa, trenutno stanje uprave policije i radnih procesa. Također, u planu je da se donese strategija razvoja uprave policije.

“Ono što je već u toku nakon izvršenih analiza stanja sigurnosti jeste da smo preduzeli određene kratkoročne mjere, angažovanje većeg broja policijskih službenika na terenu. Zatim, preduzimanje represivnih mjera kad su u pitanju višestruki povratnici po pitanju saobraćaja… Pokrivanje određenih lokacija u kritičnim vremenima, ispred škola i drugih objekata gdje se može očekivati narušavanje javnog reda i mira i ugrožavanje sigurnosti”, kaže Halilović.

On dodaje da sarajevskom MUP-u nedostaje oko 150 policijskih službenika, te da se uskoro planira raspisivanje javnog oglasa za prijem najmanje 150 policajaca.

“To je otprilike broj koji bi mogao biti na ulicama Sarajeva za godinu dana, koliko traje obuka na policijskoj akademiji. Trogodišnjim planom predviđeno je da svake godine vršimo prijem po 50 policijskih službenika, kako bi se trend odlaska u mirovinu ublažio u smislu smanjenja nedostataka”, tvrdi komesar.

Kad su u pitanju materijalno-tehnička sredstva, Halilović objašnjava da je u ovoj godini planirana nabavku službenih vozila za upravu policije u vrijednosti oko tri miliona maraka koja će biti realizovana vrlo brzo kroz raspisivanje javnog tendera.

“U ovoj godini će to biti jedna od najznačajnijih investicija koje predviđa Vlada kantona. Također, predviđena su određena sredstva za nabavku opreme za našu kriminalističku tehniku i forenziku, kao i za policijske uprave na terenu”, dodaje Halilović.

Govoreći o percepciji građana o policiji, Halilović kaže da je ona “nešto lošija”.

“Logično je da građani koji su oštećeni i bili žrtve krivičnog djela ne mogu biti zadovoljni. Mi ćemo nastojati, što se tiče pripadnika policije, da preduzmemo sve neophodne mjere što je u skladu sa zakonskim okvirima da se preduprijede neželjeni događaji i ako se oni dese, da reakcija policije bude adekvatna”, napominje komesar.

Haris Rovčanin