Članak

Radišić: Veća kazna ili oslobađanje

20. Aprila 2017.14:12
Tužilaštvo BiH je zatražilo da se dio oslobađajuće presude Peri Radišiću, koji je osuđen na dvije godine zatvora za zločin počinjen na području Teslića, preinači i izrekne veća kazna, dok Odbrana smatra da u potpunosti treba biti oslobođen.

Prema prvostepenoj presudi, Radišić je, kao bivši pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), proglašen krivim jer je u zimu 1994. godine nečovječno postupao prema zaštićenoj svjedokinji R-1 i Osmanu Huskiću. Oslobođen je optužbe po ostalih sedam tačaka optužnice.

Tužilac Milorad Barašin je pred Apelacionim vijećem Suda BiH kazao da u prvostepenoj presudi nije u potpunosti utvrđeno činjenično stanje, kao ni krivičnopravna sankcija.

“Navedeno je da nije dokazano učešće optuženog u odvođenju Bošnjaka na prisilni rad, iako je zaštićena svjedokinja potvrdila da je njenog muža Radišić više puta odvodio na kopanje rovova. Smatramo da je Sud BiH pogrešno cijenio iskaze svjedoka, te da nije valjano ocijenio otežavajuće okolnosti koje se optuženom stavljaju na teret”, rekao je tužitelj Barašin, tražeći i da se žalba Odbrane odbaci.

Braniteljica optuženog Vesna Tupajić-Škiljević zatražila je potpuno oslobađanje Radišića te uputila Apelacionom vijeću prijedlog da odbaci žalbu Tužilaštva BiH.

“Iskazi svjedoka nisu relevantno cijenjeni. Zasnivaju se na iskazu jednog zaštićenog svjedoka te čitanju izjave svjedoka koji je preminuo”, navela je Tupajić-Škiljević.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku o žalbama.

Admir Muslimović