Članak

Šišić i ostali: Zatraženo oslobađanje Muhameda Šišića

31. Januara 2017.16:52
Iznoseći završnu riječ na suđenju za zločine počinjene u Rogatici i Foči 1992. godine, Odbrana optuženog Muhameda Šišića zatražila je oslobađajuću presudu, navodeći da Tužilaštvo BiH nije dokazalo navode iz optužnice.

Advokat Muhidin Kapo u završnoj riječi je kazao da se na osnovu dokaza “može pouzdano zaključiti” da optuženi Muhamed Šišić nije počinio djelo koje mu se stavlja na teret.

Muhamedu i Tariku Šišić, Azizu Šuši i Emiru Drakovcu na teret je stavljeno da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva na području Rogatice, a Drakovac i zločin protiv ratnih zarobljenika na području Foče.

Šišićima, Šuši i Drakovcu sudi se za učešće u napadu na konvoj, u kojem je u augustu 1992. ubijeno najmanje 20 osoba srpske nacionalnosti na području Rogatice. Drakovac je optužen i za mučenje zarobljenika na području općine Foča, kao i za ubistvo civila počinjeno u zimu 1992. na području Rogatice.

Branilac Kapo je naveo da se istraga u ovom predmetu vodi još od 2001. godine i da su svjedoci ST-1 i ST-2 davali detaljne iskaze, ali da tada nisu spominjali događaj iz 27. augusta 1992. godine. On je kazao da je ST-1 rekao da je za taj događaj čuo iz priča, ST-2 ga uopće ne spominje, dok su na suđenju govorili drugačije.

“Ne smije se pokloniti vjera ovim svjedocima, jer su izmišljeni i kontradiktorni jedan drugom. ST-1 i ST-2 nisu bili na lokalitetu na kojem tvrde da su bili, jer je to bilo nemoguće”, istakao je Kapo.

On je dodao da se iz iskaza svih svjedoka može izvesti zaključak da optuženi nisu znali i nisu mogli znati da će naići kolona. Dodao je da je vozačima kolone sugerisano da idu putem preko mjesta Varošište, jer je taj put bio slobodan.

Kapo je rekao da je kolona sa kamionima samoinicijativno formirana i da je bila bez obilježja i bez pratnje. Smatra da je logično da niko od pripadnika ABiH nije znao i nije mogao znati za nju. Također, kako je naveo branilac, nije se mogao znati ni pravac kretanja, što je u suprotnostima sa izjavama ST-1 i ST-2.

Advokat Kapo je u završnoj riječi ukazao na više razlika u izjavama koje su dali svjedoci ST-1 i ST-2, kako bi dokazao da se njima ne može pokloniti vjera.

“Odbrana je izvela dokaze koji potvrđuju neistinitost kazivanja ST-1 i smatram da je to sasvim dovoljno da se Sudsko vijeće uvjeri u njegov kredibilitet. (…) Lako mi je bilo da ispitam ST-2 i dovedem u sumnju njegov kredibilitet, da je iskaz ovog svjedoka iskonstruisan, da nije učesnik dešavanja kako je to navodio”, kazao je Kapo.

Iznošenje završnih riječi ostalih Odbrana nastavlja se 7. februara.

Emina Dizdarević