Članak

Ibračević i drugi: Svjedoci potvrdili naoružavanje u Brezju

19. Jula 2016.14:00
Odbrana Ekrema Ibračevića u završnoj riječi ocijenila je da Tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo navode optužnice i krivicu optuženog za zločine na području Srebrenika 1992. godine.

Branilac Sanjin Bandović je u završnim riječima istakao svjedočenja o naoružavanju srpskog stanovništva u selu Brezje, podsjetivši da su svjedoci Odbrane, kao i Tužilaštva BiH, naveli da su mještani ovog sela dobili oružje od Jugoslovenske Narodne Armije (JNA), da su organizovali straže i imali Krizni štab sela, koje je do rata bilo u sastavu opštine Lopare.

U jednom od iskaza svjedoka Tužilaštva iz istrage je navedeno da su posredstvom radio veze bili u kontaktu sa “dvije vojne komande”, rekao je branilac.

Bandović je ukazao i na iskaze koje su svjedoci Tužilaštva davali tokom postupka koji je protiv njih vođen za vrijeme rata u Tuzli. U tim postupcima, kako je rekao, osuđeni su na zatvorske kazne od tri do sedam godina zbog učešća u neprijateljskoj vojsci.

Optužnica Ibračevića, kao i Faruka Smajlovića i Sejdaliju Ćovića tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sudi im se za nezakonito zatvaranje, mučenje i nečovječno postupanje nad srpskim civilima iz sela Brezje, Jasenica, Potpeć i drugih mjesta zatočenim u Rapatnici i Lukama kod Srebrenika od juna do avgusta 1992. godine.

Prema optužnici, Ibračević je bio načelnik vojne bezbjednosti Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Srebreniku, a Smajlović i Ćović vojni policajci.

Ibračevićeva Odbrana podsjetila je na iskaze svjedoka Odbrane, koji su bili pripadnici civilne i vojne policije, kao i Štaba TO-a.

Bandović je kazao da su svjedoci izjavili da vojna policija nije obezbjeđivala objekat u Lukama. Branilac je podsjetio da je svjedok Suad Imširović naveo da je kao pripadnik vojne policije raspoređen u pritvor u Rapatnici.

“Kazao je da mu je komandir bio Elvedin Čudić, a da mu je u objektu pretpostavljeni bio Ismet Imširović… Almir Mujkić je izjavio da je u pritvor u Rapatnicu privodio osobe koje nisu htjele ići na liniju. O privođenjima je obavještavao Čudića”, podsjetio je Bandović.

Ukazujući na razlike u iskazima, Bandović je naveo da je svjedok Tužilaštva Drago Đukić pred vojnim pravosuđem u Tuzli rekao da se predao 24. jula 1992. godine.

“Odbrana negira boravak Pere Đukića u junu u Rapatnici”, kazao je branilac.

On je napomenuo da dva svjedoka Tužilaštva u prvim izjavama nisu spominjali da su bili zatočeni u Rapatnici, već u kasnijim svjedočenjima. Odbrana je podsjetila i na iskaze svjedoka koji su kazali da u Rapatnici nisu bili maltretirani.

Ibračevićeva Odbrana nastaviće sa iznošenjem završnih riječi 30. avgusta.

Marija Taušan