Članak

Vojna bezbjednost i nezakonita hapšenja

7. Juna 2016.13:25

U nastavku iznošenja završne riječi, Tužilaštvo BiH je ocijenilo da je dokazalo kako su nakon početka oružanog sukoba počela hapšenja i nezakonita zatvaranja srpskog stanovništva u dva objekta na području Srebrenika.

Tužilac Zorica Đurđević je navela da je u zatočeničkim objektima u Rapatnici i Lukama najmanje 40 muškaraca bilo zatvoreno od jednog do 37 dana.

Prema njenim riječima, dokazi jasno upućuju da je optuženi Ekrem Ibračević ne samo izabrao objekte za vojni pritvor već i bio zadužen za zatvorenike dok nisu izmješteni u Tuzlu.

“Ibračević je potčinjenim policajcima naređivao nezakonito zatvaranje. On je pronašao i izabrao objekte znajući da ne ispunjavaju minimalne uslove za boravak”, kazala je Đurđević.

Ibračeviću se, kao bivšem načelniku vojne bezbjednosti Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane u Srebreniku, sudi sa Farukom Smajlovićem i Sejdalijom Ćovićem, nekadašnjim vojnim policajcima. Optuženi su za nezakonito zatvaranje, zlostavljanje i mučenje srpskih civila u Lukama i Rapatnici od juna do avgusta 1992. godine.

Tužilac Đurđević je podsjetila na iskaze svjedoka – bivših komandira Vojne policije i stražara u Rapatnici – koji su govorili kako je vojna bezbjednost odlučivala ko će biti pritvoren i kako su u njenoj nadležnosti bili zatvorenici.

Svjedoci su naveli kako je zatvorene isptivala vojna, kao i državna bezbjednost. Prema Tužilaštvu, u objektu u Lukama zatvorenike je obezbjeđivala civilna policija, ali su bili u nadležnosti vojne bezbjednosti.

Prema riječima Đurđević, dokazano je da je Ibračević 21. juna 1992. došao u selo Straže, gdje su dovedeni zarobljeni srpski civili. Ona je kazala da je Ibračević naredio da se 24 muškarca izdvoje, da im se povežu ruke i kamionom prebace u Rapatnicu.

“On je naredio da se Stokan Marković iz te grupe prebaci u Luke”, rekla je Đurđević.

Ona je napomenula da su dokazani navodi o postojanju oružanog sukoba na ovom području i da su oštećeni bili civili.

Đurđević je podsjetila na izjave svjedoka koji su govorili o napadima na sela Brezje i Potpeć, o ljudskim gubicima i bježanju stanovništva, te njihovom hapšenju.

Navela je da su svjedoci potvrdili da su u selu Brezje imali oružje i da su držali seoske straže, ali da nikada niko nije ispalio nijedan metak i da nisu bili u vojnim formacijama, kako je to tokom suđenja navodila Odbrana.

Tužilaštvo završnu riječ nastavlja 28. juna.

Marija Taušan