Ratne presude kao dokazi Odbrana

5. Aprila 2016.00:00
Ulaganjem materijalnih dokaza Odbrana, završen je dokazni postupak na suđenju trojici optuženih za zločine u Srebreniku.
Odbrana trećeoptuženog Sejdalije Ćovića uložila je presudu iz 1992. godine koju je Stokanu Markoviću i ostalima izrekao Okružni vojni sud u Tuzli.
Pet optužnica koje su u Tuzli podignute protiv dvadesetak lica zbog služenja u neprijateljskoj vojsci uložila je Odbrana prvooptuženog Ekrema Ibračevića. U spis je uvrstila i presude za više osoba, od kojih su neke svjedočile na ovom suđenju.
Odbrana je uložila i niz akata srebreničkih organa vlasti kojima, kako je rekao branilac Sanjin Bandović, nastoji da pokaže šta su bili čiji zadaci i koji ih je izvršavao.
Ćović i Ibračević su sa Farukom Smajlovićem optuženi za zločine nad srpskim civilima zatočenim u Rapatnici i Lukama.
Prema optužnici, Ibračević je bio načelnik vojne bezbjednosti Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Srebreniku, a Smajlović i Ćović vojni policajci.
Za 3. maj je planirano iznošenje završnih riječi.

Marija Taušan