Završen dokazni postupak za zločine u Rogatici

29. Marta 2016.00:00
Ulaganjem materijalnih dokaza Odbrane šestooptuženog Pere Radovića, kao i preostalih materijalnih dokaza Tužilaštva BiH okončan je dokazni postupak osmorici optuženih za zločine počinjene na području Rogatice 1992. godine.

Petko Pavlović, advokat Pere Radovića, uložio je 13 materijalnih dokaza, među kojima su vojna knjižica i medicinska dokumentacija na ime optuženog.

Pavlović je kazao da se time dokazuje da optuženi u vrijeme događaja iz optužnice nije pripadao Rogatičkoj brigadi, odnosno Sočićkoj četi, nego vojnoj pošti 7512/2 Lukavica.

Ovi dokazi, prema riječima Pavlovića, dokazuju i da je optuženi bio ranjen u tom periodu, te da je bio na liječenju i kontrolama u mjesecima koji su uslijedili.

Tužilaštvo je uložilo prigovor relevantnosti na ove dokaze. U replici na dokaze Odbrane, uložilo je izvještaj Rogatičke brigade, kojim se dokazuje da je jedinica kojoj je pripadao optuženi “djelovala na tom području”.

Tužilaštvo je također uložilo i potvrde o smrti Latife i Saliha Pinje, na koje su neke Odbrane imale prigovor.

Radomir Marković, Mile Kušić, Dragan Božović, Saša Perković, Radomir Gluhović, Pero Radović, te Ilija i Miloš Vukašinović su optuženi da su, zajedno s još nekoliko neidentifikovanih osoba, 18. septembra 1992. u selima Karačići, Vragolovi i Golubovići vršili pretres kuća i pljačkanje.

U jednoj garaži u Karačićima, kako se navodi, pronašli su oko 20 civila bošnjačke nacionalnosti, koje su udarali kundacima pušaka, zatim ih ugurali u jedan obližnji objekat i ubili, a potom zapalili objekat.

Prema optužnici, Marković je bio komandir Sočićke čete Rogatičke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a ostali su bili pripadnici ove jedinice.

Završna riječ Tužilaštva zakazana je za 12. april.

Lamija Grebo