Luksuzno namješten Dom “Franjo Herljević”

28. Januara 2016.00:00
Prvi svjedok Odbrane optuženog Dragana Glogovca je rekao da sredinom jula 1992. godine nije vidio da postoji zatvor u Domu “Franjo Herljević” u Kamenici (općina Zavidovići), gdje su, prema optužnici, bili zatvoreni civili i ratni zarobljenici.

This post is also available in: English

Simo Dabić je ispričao da je u maju 1992. bio komandir jedinice “ojačanog odjeljenja” Vojne policije Petog motorizovanog bataljona u selu Kalaiši kod Vozuće, te da je optuženi Dragan Glogovac pridodat toj jedinici 28. juna 1992. godine.

Svjedok je kazao da su sredinom jula 1992. po zadatku bili u Kamenici, gdje je “komanda bila jednu noć u Domu ‘Franje Herljevića’”, nakon čega je izmještena jer se nije mogla obezbjeđivati zbog lokacije na kojoj se nalazila.

“Nisam vidio u Domu ‘Franjo Herljević’ da postoji zatvor. (…) Nisam vidio nikakve civile. To je bilo luksuzno namješteno za to vijeme”, naveo je Dabić, dodavši da mu je sve vrijeme u Kamenici optuženi bio na očima.

Svjedok se prisjetio da su 25. jula 1992. dobili poziv da idu u Doboj i da se tada formirao Deveti bataljon Prvog krajiškog korpusa. On je dodao da je otišao kao komandir, a vratio se kao obični policajac.

Opuženi je također išao u Doboj, prema svjedoku, ali se nije s njima vratio u Vozuću. On je rekao da je Glogovac nakon desetak dana određen u odjeljenje Vojne policije u mjesto Gostović, te da mu nije poznat njegov ratni put od 10. augusta.

Tužilaštvo BiH tereti Dragana Glogovca da je od juna do kraja augusta 1992. godine, zajedno s drugim vojnicima Vojske Republike Srpske (VRS), nanosio tešku fizičku i psihičku bol civilima i ratnim zarobljenicima zatvorenim u podrumu Lovačkog doma “Franjo Herljević” u selu Kamenica (općina Zavidovići).

U optužnici se navodi da je Glogovac bio pripadnik Vojne policije Operativne grupe “Doboj” Devetog bataljona Prvog krajiškog korpusa VRS-a.

Mladen Tripković, nekadašnji pripadnik izviđačkog voda u Petoj moto-brigadi u Kalaišima, kazao je da je optuženi bio u sastavu Vojne policije pri Petoj moto-bataljon. On je rekao da misli da ga je vidio u Vozući polovinom juna te u julu 1992. godine.

Svjedok je pojasnio da su svi koji su bili u Vojnoj policiji pozvani u Doboj te su otišli krajem jula.

Tripković je kazao da po povratku Vojne policije u Vozuću nije viđao optuženog, te da mu se “čini da je otišao negdje dalje”.

“Nisam ga viđao na području Gostovića nakon njegovog odlaska”, izjavio je svjedok.

Oba svjedoka su istakla da su optuženog poznavali od prije rata, te da imaju saznanja da je bio policajac i taksista.

Suđenje će se nastaviti 18. februara.

Lamija Grebo


This post is also available in: English