Članak

Udarci iz dana u dan

17. Decembra 2015.00:00
Na suđenju za zločine počinjene u Kamenici (općina Zavidovići), pročitan je iskaz svjedoka koji je izjavio da ga je Dragan Glogovac maltretirao.

This post is also available in: English

Svjedok Aziz Brković je u izjavi datoj pred Osnovnim sudom u Zavidovićima 1994. godine rekao da je u junu 1992. odveden u Kamenicu, gdje su ga vojnici tri dana i noći maltretirali i tukli. Nakon izvjesnog vremena, kako je naveo, prebačen je na Ljeskovicu u Žepču, a zatim na Ozren.
Brković je napomenuo da je ponovno vraćen u Kamenicu u augustu 1992. godine, kada su mu zavezali oči.
“Tu su me ponovo počeli tući, dok nisam pao od udaraca. Onda su me uveli u ćeliju. Kada su mi skinuli povez sa očiju, prepoznao sam Novicu Mitrovića… Sve vrijeme boravka konstantno su me tukli – iz dana u dan. Potom smo obavljali radove za njihove potrebe”, stoji u izjavi svjedoka.
Svjedok Brković je kazao da ga je Glogovac također maltretirao i tukao.
Tužilaštvo BiH tereti Glogovca da je od juna do kraja augusta 1992., s drugim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS), nanosio tešku fizičku i psihičku bol civilima i ratnim zarobljenicima zatvorenim u podrumu Lovačkog doma “Franjo Herljević” u Kamenici.
Prvobitno je s Glogovcem bio optužen i Novak Mitrović, koji je u međuvremenu preminuo.
Na ovom ročištu je svjedočio i Uzeir Alagić, koji je izjavio da je 1994. godine radio kao istražni sudija u Osnovnom sudu u Zavidovićima. On je rekao da je Aziz Brković na svoju inicijativu želio iznijeti svoje iskustvo iz logora 1992. godine.
“Na njegov zahtjev i inicijativu, zajedno sa Opštinskom komisijom za ratne zločine, Brković je htio da dâ izjavu. Insistirao je da se to negdje dokumentuje. To je uzeto u formi zapisnika i sve je bilo u skladu sa zakonom”, dodao je Alagić.
Suđenje će se nastaviti 28. januara, kada će Odbrana krenuti sa svojim dokaznim postupkom.

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English