Članak

Za Memića zatražena oslobađajuća presuda

9. Marta 2015.00:00
Odbrana je u završnim riječima na suđenju za zločine počinjene u Trusini kod Konjica zatražila oslobađajuću presudu za optuženog Mensura Memića.

This post is also available in: English

Branilac Hamdija Veladžić uvjerljivim je ocijenio svjedočenje Memića, nekadašnjeg pripadnika jedinice “Zulfikar” Armije BiH (ABiH). Memić je optužen da je u Trusini 16. aprila 1993. učestvovao u strijeljanju šest pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su prethodno bili zarobljeni.

“Tvrdi da nije pozvan niti je učestvovao u borbenim dejstvima u rejonu Trusine”, kazao branilac.

Prema Odbrani, Memić nije krenuo prema Trusini jer je bio novi vojnik u jedinici “Zulfikar”. Veladžić je precizirao da je optuženi ovoj jedinici pristupio 7. aprila 1993. godine, te da je pravilo bilo da se novi borci u akcije šalju nakon što se bolje upoznaju sa saborcima.

Prva akcija u kojoj je učestvovao optuženi, kako je rekao branilac, bila je u selu Repovci (općina Konjic), nekoliko dana nakon što su počinjeni zločini u Trusini.

Iz dokaza Odbrane, kako je istakao Veladžić, Memić se u vrijeme zločina u Trusini nalazio na Igmanu, gdje je bilo sjedište jedinice “Zulfikar”.

Zajedno sa Memićem, za zločine počinjene u Trusini, sudi se Dževadu Salčinu, Senadu Hakaloviću, Nedžadu Hodžiću i Nihadu Bojadžiću. Svi osim Hakalovića, koji je bio pripadnik 45. brigade ABiH, pripadali su jedinici “Zulfikar”.

Branilac Veladžić je kazao je kako je sedam zaštićenih svjedoka Tužilaštva BiH na suđenju izjavilo da Memića nisu vidjeli u Trusini.

On je rekao kako je nekoliko Memićevih saboraca svjedočilo o njegovom prisustvu u Trusini, ali ti “iskazi su različiti i protivriječni”.

Za jednog od takvih svjedoka, Ramiza Bećirija, branilac je kazao kako se nije mogao sjetiti važnih događaja koji se odnose na napad na Trusini.

“Jedino čega se mogao sjetiti jeste da je u jednoj grupi bio Memić Mensur”, naveo je branilac, te dodao kako je Bećiri na suđenju izjavio da je od Tužilaštva BiH tražio imunitet.

Iako je, kako je rekao Velagić, tužiteljica to negirala, pouzdano se može reći kako je Bećiriju dato usmeno obećanje da neće biti krivično gonjen.

Zaštićeni svjedoci A i B, koji su kazali da je Memić učestvovao u strijeljanju, kako je rekao Veladžić, imali su interes da ga lažno optuže, jer iz dokaznog postupka proizlazi osnovana sumnja da su počinili krivično djelo u Trusini.

Branilac je kazao kako je tužiteljica Memiću nudila sporazum o priznanju krivice prema kojem bi, kada se uzme vrijeme koje je proveo u pritvoru, praktično izdržao kaznu.

“Svjestan svoje nevinosti, odbio je takav sporazum”, rekao je branilac.

Suđenje se nastavlja 16. marta, kada će optuženi Salčin i njegov branilac iznijeti završnu riječ.

Amer Jahić


This post is also available in: English