Članak

Optužnice Tužilaštva BiH postale tajne

15. Februara 2012.00:00
Optužnice Tužilaštva BiH više nisu dostupne kao javni dokumenti i niko ih, osim stranaka u postupku, ne može dobiti zbog odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, potvrdio je Boris Grubešić, portparol ove institucije.

This post is also available in: English

On je naveo da na osnovu instrukcije Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH “optužnice više nikako ne mogu biti dostupne javnosti”.

Petar Kovačević, direktor Agencije, kazao je za BIRN – Justice Report da je objavljivanje optužnica u punom obimu neprihvatljivo i da je suprotno pravu i praksi u drugim zemljama.       

“Prošle godine je bio postupak po prigovoru na obradu ličnih podataka i mi smo donijeli odluku. Za nas je to neprihvatljivo, osim da se ne vrši anonimizacija. To je suprotno i Zakonu o krivičnom postupku i Zakonu o slobodi pristupa informacijama. Nema nijednog valjanog razloga zbog čega bi se to objavljivalo u takvom obimu i držalo na internet stranici”, istakao je Kovačević.

Izostavljanjem informacija o adresi, matičnom broju, nacionalnosti, te drugim ličnim podacima, prema njegovim riječima, nije dovoljno.

“Postavlja se pitanje opravdanosti u smislu presumpcije nevinosti. To je toliko osjetljivo pitanje, recimo, ako se optužnica odnosi na lice iz malog mjesta”, rekao je Kovačević.

Dodao je da su moguće i brojne zloupotrebe.

“Nađite da li se u Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji objavljuju optužnice na internetu. Samo se u našoj zemlji protežira ta transparentnost. Pogledajte da li je tako u Evropi”, kategoričan je Kovačević.

Kako je Justice Report ranije pisao, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH zatražila je 2010. godine od državnih pravosudnih institucija da uklone lične podatke iz optužnica i presuda koje objavljuju na web stranicama.

Tada je obrazloženo, objavljivanjem putem interneta optužnica i presuda koje uključuju ime i prezime optužene ili osuđene osobe krši se Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Nakon toga je Tužilaštvo BiH povuklo sa interneta sve optužnice, ali su se one mogle dobiti na zahtjev, da bi na kraju i ta mogućnost bila ukinuta.

Optužnice drugih tužilaštva u BiH dostupne su javnosti, s tim da su lični podaci zaštićeni.  

U Hrvatskoj i Srbiji optužnice su dostupne javnosti.

M.T.

This post is also available in: English