Članak

Dronjak: Ukopavanje mrtvih pored logora

19. Januara 2012.00:00
Ratko Dronjak, optužen za zločine u Drvaru, svjedočeći u svoju korist ispričao je da je kao upravnik vojnog zatvora u Kamenici rijetko ulazio u prostorije gdje su bili ratni zarobljenici.

This post is also available in: English

“Skoro nikada nisam ulazio u prostoriju sa zatvorenicima i veoma sam rijetko kontaktirao s njima”, kazao je Dronjak.

 

Optuženi je ispričao da je u ljeto 1992. imenovan za upravnika vojno-istražnog zatvora u Kamenici te da je tu funkciju obnašao do kraja 1995. godine. Dodao je da je prije toga, iako za to nije zvanično imenovan, vršio funkciju upravnika u Osnovnoj školi “Slavko Rodić” od maja 1992. godine.

Odgovarajući na pitanja Optužbe, Dronjak je negirao da je zatvor u Kamenici služio kao “logor”.

“Da mi je bilo poznato, ne bih sada bio ovdje. Znamo iz istorije šta se dešava u logorima, meni nikada nije prezentovano da je bio logor”, kazao je Dronjak.

Optuženi je na pitanja Optužbe odgovorio da mu je poznato da su pojedini stražari tukli zarobljenike, te da je bilo smrtnih slučajeva u logoru, ali da su ti ljudi, prema njegovom kazivanju, umrli od zaraznih bolesti, nakon čega su ukopavani u krugu logora.

“Četiri ili pet zarobljenika je zakopano u krugu zatvora. Oni su odvođeni u stacionar da bi se ustanovio uzrok smrti, trebalo je napraviti nalaz. Najbliže je bilo da ih ukopamo u krugu zatvora”, rekao je Dronjak.

Optuženi je istaknuo da je zarobljenicima zadizao majice i uvjeravao se da su pretučeni, nakon što bi dobio prijave da su tučeni palicama.

Ratko Dronjak je optužen da je, kao upravnik zatočeničkih objekata u općini Drvar, od maja 1992. do kraja 1995. godine učestvovao u uspostavljanju i održavanju sistema kažnjavanja i zlostavljanja u Osnovnoj školi “Slavko Rodić” i logoru Kamenica.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Dronjak, zajedno sa stražarima zatočeničkih objekata i logora, pripadnicima bezbjednosti, te Vojnom policijom Drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), svjesno učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, te tako potpomogao i podržao provođenje plana progona nesrpskog civilnog stanovništva.

Zatočeni civili i ratni zarobljenici, kako je navedeno u optužnici, bili su izloženi svakodnevnom mučenju, premlaćivanju, ubijanju, nečovječnom postupanju i prisiljavanju na prinudni rad.

Optuženi je potvrdio da su zarobljenici držani u vlažnom podrumu, na kamenu i bez svjetla, te da su u Kamenici bile četiri samice. “U samicu se zatvarala osoba koja je narušavala javni red i koja je trebala kriminalistički da se obradi”, pojasino je optuženi, dodavši da su odluku o tome ko će biti zatvoren u samicu donosili stražari i vođe smjene, kao i komandant vojne bezbjednosti.

“Od 24 sata, u zatvoru sam provodio sat vremena dnevno, a nekada ni toliko”, kazao je Dronjak, koji je dodao i da su u Kamenici neko vrijeme bile zatvorene i žene, kao i jedna maloljetna osoba.

Nastavak suđenja zakazan je za 2. februar ove godine.

A.S.

This post is also available in: English