Članak

Adamović i Lukić: Optuženi čekao zadatke

13. Aprila 2011.00:00
Vještak za vojna pitanja na suđenju za zločin počinjen u Ključu, izjavio je da optuženi Boško Lukić, kao komandant Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) Ključ, nije imao konkretne zadatke.

This post is also available in: English (English)

Vještak Slobodan Kosovac, kojeg su pozvale Odbrane Boška Lukića i Marka Adamovića, treći dan svjedočenja kazao je da Štab TO-a Ključ nije imao potčinjene jedinice i da su teritorijalne odbrane u Republici Srpskoj (RS) ukinute 12. maja 1995. godine odlukom o formiranju Vojske RS-a.

“Lukić je čekao da dobije konkretan zadatak, ali ga nije dobio i tako je prolazilo vrijeme”, rekao je Kosovac odgovarajući na unakrsna pitanja Džemile Begović, tužiteljice Tužilaštva BiH.  

Lukić je s Markom Adamovićem optužen za učešće u organizovanju i izvršenju napada na civilno bošnjačko i hrvatsko stanovništvo od aprila do decembra 1992. godine na području opštine Ključ, koji je za posljedicu imao ubistva, istrebljenje i prisilno preseljenje.

Prema optužnici, Lukić je bio komandant Štaba TO-a, a Adamović zamjenik komandanta Ključkog bataljona TO-a. Obojica su, kako se navodi, bili članovi Kriznog štaba u Ključu.

“Kad kažem da Opštinski štab TO-a nije imao svoje jedinice, jasno je da je njegova misija bila simbolična”, rekao je vještak, koji je iznošenje nalaza počeo 21. marta 2011. godine.

Vještak je objasnio da je nakon formiranja 17. lake pješadijske ključke brigade, Lukić postavljen za načelnika Štaba ove jedinice, te je istovremeno obavljao i dužnost pomoćnika komandanta za moral.

Prema riječima vještaka, načelnik Štaba može biti zamjenik komandanta, ali samo u tehničkom smislu, odnosno, ne može da izdaje naređenja za borbena dejstva.

Vještak je naveo da se jedinica u kojoj je Adamović obavljao dužnost zamjenika komandata nije zvala Ključki bataljon TO-a, već Treći pješadijski bataljon Prve partizanske brigade.

“Za mene je za tu tvrdnju validan dokument o formiranju brigade. Veliki broj pripadnika VRS-a i JNA često je koristio kolokvijalne izraze zbog neinformisanosti.”, objasnio je Kosovac, nakon što mu je predočen dokument u kojem se spominje Ključki bataljon TO-a.

Na osnovu dokumentacije koju je pregledao, vještak je zaključio da Treći pješadijski bataljon nije izvodio borbene akcije na području Ključa.  

Na pitanje tužiteljice Begović zbog čega nije analizirao ulogu optuženih kao članova Kriznog štaba Ključa, vještak je odgovorio da je “jedina dužnost kriznih štabova bila da se njihovi članovi međusobno informišu”.

Ispitivanjem vještaka, Odbrane optuženih su završile sa izvođenjem svojih dokaza.    

Na prijedlog Tužilaštva, u nastavku suđenja biće saslušan svjedok “D”, a Tužilaštvo planira uvesti dodatne materijalne dokaze, te izmijeniti optužnicu.  

Nastavak suđenja je u ponedjeljak, 13. aprila ove godine.

M.T.

This post is also available in: English (English)