Članak

Umro Milko Mučibabić

28. Januara 2011.14:51
Sud BiH je obustavio krivični postupak protiv Milka Mučibabića, bivšeg pripadnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) Nevesinje, zbog smrti optuženog.

This post is also available in: English (English)

Kako je saopćeno u Sudu BiH, Milko Mučibabić je preminuo u Opštoj bolnici Nevesinje, gdje se nalazio na liječenju.

Mučibabić je u martu 2009. nepravomoćno osuđen na pet godina i tri mjeseca zatvora zbog zločina počinjenih 1992. u Nevesinju, dok je istom presudom Krsto Savić osuđen na 20 godina zatvora.

“Na osnovu izvedenih dokaza, Sud je zaključio da je Mučibabić bio izvršilac naredbi, te da nije pokazivao diskriminatorsku namjeru. Sud je zaključio da je postojala svijest optuženih o zločinima i da su te radnje bile dio napada na nesrpsko stanovništvo”, navodi se u nepravosnažnoj presudi.

Prvostepena presuda je ukinuta u junu 2010., nakon čega je Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo odluku o održavanju obnovljenog suđenja, koje je počelo u novembru iste godine.

Krajem decembra 2010. godine Apelaciono vijeće je, na prijedlog Odbrane Savića, donijelo rješenje o odvajanju postupka koji se vodi protiv Milka Mučibabića, zbog boravka drugooptuženog na liječenju.

“Kao još jedan važan razlog Vijeće je prepoznalo i činjenicu što se Krsto Savić nalazi u pritvoru, te se trajanje istog mora svesti na najkraće nužno vrijeme. U konkretnom slučaju neizvjesno je kada će optuženi Milko Mučibabić biti otpušten iz bolnice, odnosno kada će se moći osigurati njegovo prisustvo i sudjelovanje u postupku pred Sudom BiH”, navedeno je u rješenju Suda BiH.

Savić, bivši načelnik Centra službi bezbjednosti (CSB) Trebinje, u čijoj nadležnosti su bile stanice javne bezbjednosti u Gacku, Bileći, Nevesinju i Kalinoviku, tereti se za sudjelovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu i zločinima počinjenim 1992. na području ovih općina.

Džana Brkanić


This post is also available in: English (English)