Članak

Prvi slučaj pred trećestepenim vijećem

17. Septembra 2009.00:00
Odbrana Suada Kapića, osuđenog na 17godina zatvora za zločine počinjene na području Sanskog Mosta, podnijet će žalbu trećestepenom sudskom vijeću, koje može poništiti presudu.

Prvi put od početka rada Odjela za ratne zločine Suda BiH, žalba na izrečenu presudu bit će upućena trećestepenom sudskom vijeću.

Ova mogućnost data je na osnovu izmjena Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine koje su stupile na snagu u augustu prošle godine. Žalba na drugostepenu presudu je moguća samo u slučaju ukoliko je optuženi prvostepenom presudom oslobođen krivice a potom drugostepenom presudom oglašen krivim.

“Ovo je prvi i jedini primjer da se čovjek oslobodi u prvostepenoj presudi a potom se na apelaciji osudi, i to na 17 godina. Naravno da ćemo se žaliti”, najavio je Senad Kreho, Kapićev branilac.

Suad Kapić, bivši pripadnik Trećeg korpusa Armije BiH, uhapšen je u septembru 2007. godine. Suđenje prema optužnici koja ga tereti za ubistva četiri ratna zarobljenika tokom 1995. godine na području Sanskog Mosta, započelo je u januaru prošle godine, da bi u aprilu bio nepravosnažno oslobođen.

Tu presudu je Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo i proces je obnovljen, nakon čega je Kapić proglašen krivim i osuđen na 17 godina zatvora.

U Uredu za odnose s javnošću Suda BiH su naglasili da je izmjena zakona kojom se ovo pravo dozvoljava urađena na inicijativu radne grupe unutar državnog Ministarstva pravde.

“O žalbi na drugostepenu presudu odlučuje trećestepeno vijeće sastavljeno od trojice sudija Apelacionog vijeća”, pojasnili su u Uredu ovu novu praksu Suda BiH.

Prema izmjenama zakona, ovakva žalba je dozvoljena “ako je Apelaciono vijeće preinačilo prvostepenu presudu kojom je optuženi oslobođen optužbe i izreklo presudu kojom se oglašava krivim” ili “ako je Vijeće povodom žalbe na oslobađajuću presudu na pretresu donijelo presudu kojom se optuženi oglašava krivim”.

Prema novim odredbama, pred trećestepenim vijećem se ne mogu održavati pretresi, ali vijeće može ukinuti drugostepenu presudu i osuđenog osloboditi.

Odbrana Suada Kapića ocjenjuje “apsurdnom” činjenicu da će se trećestepeni postupak voditi u istoj zgradi kao i drugostepeni, te da će sudije biti iz Apelacionog vijeća Suda BiH.

“Problematično je da će se u novom vijeću nalaziti sudije iz istog odjela, koji svi sjede u istoj zgradi. Njima će biti nezgodno da ponište presudu svojih kolega. Ovo sada već pokreće pitanje potrebe postojanja Vrhovnog suda BiH”, naveo je branilac Kreho.

Na nivou Bosne i Hercegovine postoje dva suda – Ustavni sud BiH i Sud BiH, dok vrhovni sudovi postoje samo na nivoima Federacije BiH i Republike Srpske. Ustavni sud BiH ima apelacionu nadležnost samo po pitanjima ustavne osnovanosti koja proizađe iz presuda entitetskih sudova u Bosni i Hercegovini, ali ne i krivičnih predmeta.