Vijest

Žalba Tužilaštva na presudu braći Vuković

1. Aprila 2008.04:28
Tužilaštvo BiH uložilo žalbu na presudu izrečenu braći Vuković.

Manje od dva mjeseca nakon izricanja prvostepene presude, Državno tužilaštvo uložilo je žalbu na odluku Suda BiH kojom su Ranko i Rajko Vuković proglašeni krivim za zločine u Foči i osuđeni na po 12 godina zatvora.

Tužilaštvo smatra da je došlo do “bitnih povreda odredbi krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja”, te se također žali na odluku o krivičnopravnoj sankciji, odnosno ističe nezadovoljstvo oslobađajućim dijelom presude i visinom izrečene kazne.

Ranko i Rajko Vuković su početkom februara proglašeni krivim za ubistva dvoje civila u fočanskom selu Podkolun, počinjena tokom 1992. godine.

Ranka Vukovića je Tužilaštvo teretilo i za silovanje jedne žene u Miljevini, ali ga je Sudsko vijeće, “zbog nedostatka dokaza”, oslobodilo odgovornosti za ovo djelo.

Nakon izricanja presude, Veljko Čivša, advokat optuženih, također je najavio žalbu ističući da su dokazi Tužilaštva bili “neuvjerljivi”, te da je očekivao oslobađajuću presudu.