Članak

Rašević i Todović: Tužilaštvo traži dugotrajni zatvor

22. Februara 2008.21:07
Tužilaštvo BiH pozvalo Sudsko vijeće da pri izricanju presude ne pronađe nijednu olakšavajuću okolnost za Mitra Raševića i Savu Todovića

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je dugogodišnju kaznu zatvora za Mitra Raševića i Savu Todovića, koje tereti za zločine nad zatočenicima logora u Kazneno-popravnom domu Foča.

Vodeći se izjavama svjedoka saslušanih u toku suđenja, tužiteljica Vesna Ilić je rekla kako su provedeni dokazi “pouzdan osnov” da Sudskom vijeću “van svake razumne sumnje” ukažu na krivicu optuženih.

“Optuženi se terete za progon mučenjem, zatvaranjem, te prisilna preseljenja, ubistva, nečovječno postupanje… U obrazac navedenog do u detalje se uklapaju njihovi postupci. O tome su govorili oni koji su preživjeli – u svoje ime, ali i u ime onih koji danas više nisu tu”, rekla je Ilić.

“Svjedoci su decidirano rekli da je KP dom za njih bio logor u koji su dovedeni ni krivi ni dužni. Nisu znali zašto su bili zatočeni tri mjeseca, pola godine, dvije godine”, istakla je Ilić.

Tužilaštvo smatra da su optuženi znali za širok i sistematičan napad na području Foče, te tvrde da su radnje koje su poduzimali bile “dio tog napada”. Također, smatra Tužilaštvo, kao nadređeni bili su odgovorni za djela njihovih podređenih.

“Optuženi su znali – tvrdimo i dokazali smo to – da su u KP dom dovođeni civili. Nikome od njih 700 nije suđeno. Znali su da su tu jer su muslimani, no zaboravili su da su i to ljudi. Znali su u kakvim uslovima su zatvorenici boravili. Ako nisu, zašto im je Rašević davao sapun, mlijeko u prahu, cigare? Zašto je davao lijekove ako je medicinska pomoć bila na zavidnom nivou?”, rekla je tužiteljica u svojoj završnoj riječi.

Tužilaštvo je insistiralo i na tome da KP dom nije bio u nadležnosti vojske, što dokazuje kroz zaključke sa sastanka Radne grupe Ministarstva pravde Republike Srpske održanog u Foči 1992. godine, u kojima stoji da je KP dom “bio i bit će” u nadležnosti Ministarstva.

Tužiteljica je više puta naglasila kako su Mitar Rašević i Savo Todović znali za sve što se dešavalo u logoru, te je zatražila od Sudskog vijeća da ne nađe nijednu olakšavajuću okolnost za optužene, jer, kako je rekla, tu okolnost nije imalo ni onih 700 zatvorenika iz logora.

“Savo Todović kaže da je kroz KP dom prošlo 450 zatvorenika. Mnogo je i da je jedan, jer su dovedeni zato što su muslimani”, rekla je Ilić.

Odbrane i optuženi će završne riječi iznijeti 25. februara, a Sudsko vijeće je najavilo da će presudu izreći tri dana nakon toga.