Terorizam – Suđenja


13. Januara 2021.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo da se Senad Kasupović proglasi krivim za organiziranje terorističke grupe, dok je Odbrana tražila da se u nedostatku dokaza oslobodi optužbe.

5. Januara 2021.

Sud Bosne i Hercegovine je na osnovu prihvaćenog sporazuma o priznanju krivice izrekao presudu Emiru Ališiću od dvije godine i šest mjeseci zatvora za organiziranje terorističke grupe.

5. Januara 2021.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je zabranu putovanja van države za Tonija Bašića, optuženog da je tokom 2020. godine, u više navrata, putem interneta javno podsticao na terorističke napade, antisemitizam, razisam, nacionalizam, kao i napade na LGBT populaciju.

30. Decembra 2020.

Na suđenju za pridruživanje stranim formacijama, optuženi Senad Kasupović je izjavio da se u Siriji nije borio u vojnim jedinicama, nego da je radio pri bolnici.

29. Decembra 2020.

Na suđenju Emiru Ališiću za pridruživanje stranim paravojnim formacijama, Odbrana je zatražila odgodu današnjeg glavnog pretresa zbog razmatranja sporazuma o priznanju krivnje.

24. Decembra 2020.

Na suđenju Jasminu Keseroviću, optuženom za ratovanje u Siriji, vještakinja Državnog tužilaštva je izjavila da četiri svjedokinje nisu sposobne da svjedoče u ovom predmetu, ali da bi se jedna od njih za određeno vrijeme mogla uz podršku pripremiti za iskaz pred Sudom Bosne i Hercegovine.

23. Decembra 2020.

Na suđenju Milaremu Berbiću za pridruživanje stranim paravojnim formacijama na sirijskom ratištu, svjedok Državnog tužilaštva je rekao da je kroz istragu prepoznao optuženog na videosnimku i fotografiji, te da je on bio član jedinice nepoznatog naziva kojom je komandovao Goran Pavlović.

22. Decembra 2020.

Na suđenju za pridruživanje stranim paravojnim formacijama, pročitan je iskaz svjedokinje povratnice iz Sirije u kome navodi da poznaje optuženog Emira Ališića i da je on posjedovao oružje.

16. Decembra 2020.

Na suđenju Senadu Kasupoviću za ratovanje u Siriji, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pročitalo je iskaz svjedokinje koja je govorila o životu u ratom zahvaćenim područjima i selidbama iz mjesta u mjesto s porodicom.

14. Decembra 2020.

Suđenje Milaremu Berbiću za pridruživanje paravojnim formacijama odgođeno je jer optuženi štrajkuje glađu zbog uslova u pritvoru.