Lice: Pašić Džermin

Doboj-e1633695211458.jpg

29. Maja 2018.
Svjedok Državnog tužilaštva je na suđenju za zločine u Doboju ispričao kako je u kampu Vila gdje je u proljeće 1992. bio na obuci, vidio civile koje su doveli pripadnici “Crvenih beretki”. Miroslav Milačak je kazao da se nakon odsluženja vojnog roka u Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA) prijavio u dobojski Centar službe bezbjednosti (CSB), a […]