Lice: Miletić Radivoje


22. Maja 2013.
Penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) Mirko Trivić izjavio je na suđenju Ratku Mladiću da je direktiva Radovana Karadžića iz marta 1995. da VRS u Srebrenici i Žepi stvori “nepodnošljivu situaciju” za život i opstanak muslimanskog stanovništv