Lice: Džumhur Jasminka


13. Juna 2013.
Primjena postojećeg Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH ima različite rezultate ovisno od institucije do institucije. Trećina institucija na zahtjeve za pristup informacijama odgovara sukladno Zakonu, dok neke uopšte ne odgovaraju.