IMATE PRIČU ZA NAS?


Vaša pomoć da zabilježimo nepravilnosti tokom pandemije virusa Covid-19 nam je važna kako bismo bolje izvještavali o njima.

Na društvenim mrežama koristite hashtag #BIRNDetektor da nam javite nepravilnosti ili pišite na:


[email protected]