Ustavni sud Republike Srpske

SA-USTAVNI-SUD-RS-VO-SLS-120230209-163013531.mxf_.jpg

28. Marta 2024.
Ustavni sud Republike Srpske odbacio je inicijativu banjalučkih advokata Aleksandra Jokića i Jovane Kisin Zagajac za ocjenjivanje ustavnosti dva člana Krivičnog zakonika kojima se kleveta i iznošenje ličnih i porodičnih prilika tretiraju kao krivična djela, što zabrinjava advokate i novinare jer je ovakva odluka Suda protivna mnogim evropskim zakonima i ranijim upozorenjima domaće i međunarodne javnosti.


24. Oktobra 2014.
Ustavni sud Republike Srpske (RS) donio je odluku da se Zakonom o izvršnom postupku tog entiteta ne vrijeđa nacionalni interes pripadnika bošnjačkog naroda koji su podnijeli tužbe za naknadu štete nastale u ratu.