Predmet: Prcić Faruk

Sud_BiH.jpg

3. Juna 2009.
Sud BiH odbio prijedlog Tužilaštva BiH i Odbrane o prebacivanju predmeta Faruk Prcić na niži sud. Sud BiH je odbio prijedlog Tužilaštva i Odbrane o prebacivanju predmeta Faruk Prcić na niži sud, uz obrazloženje da “nisu ispunjeni uslovi”. Tužilaštvo BiH i Prcićeva Odbrana su predlagali da se ovaj predmet zbog “nekompleksnosti i neobimnosti” prebaci na […]