Analiza

Kantonalna većina u Zenici ponovo stvorila uslove za smjenu policijskog komesara

Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Foto: zdk.ba

Kantonalna većina u Zenici ponovo stvorila uslove za smjenu policijskog komesara

29. Marta 2024.17:13
29. Marta 2024.17:13
Kantonalna skupštinska većina u Zenici potvrdila je zamjenu trojice članova odbora za izbor policijskog komesara nakon što je smijenila ranije članove u procesu koji ponovo izaziva kritike međunarodnih partnera i donatora da se političari pokušavaju miješati u rad policije.

Smjena ovih članova izazvala je kritike Američke ambasade u BiH, koja je zbog ranijih miješanja političara u rad policijskog komesara prekidala saradnju s vlastima Zeničko-dobojskog kantona (ZDK).

Mladen Simić, zastupnik Socijaldemokratske partije (SDP) u Skupštini, tvrdi kako su novi članovi dovedeni bez konkursa.

“Cilj je rušenje komesara, stvaranje pravne nesigurnosti i politički uticaj na policijske strukture”, kaže Simić.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, 30. januara smijenila članove Nezavisnog odbora – Ranislava Milešića, Enisu Mulić i Semira Šuta, koji su nakon konkursa imenovani u decembru 2022. godine.

Kao razloge za donošenje ove odluke iz Komisije su naveli da je “kod tri člana Nezavisnog odbora prisutno postojanje sukoba interesa, odnosno ličnog interesa u policijskim poslovima koji može uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju poslova člana Nezavisnog odbora”.

“Ko god da je u sukobu interesa naš je stav da ne može biti član Nezavisnog odbora. Hoće li neko uopšte prijaviti to, nije do nas”, kaže Alen Kapković, predsjedavajući Komisije za izbor i imenovanja u Skupštini.

On objašnjava da su kandidati dužni dostaviti ovjerene izjave da nisu u sukobu interesa, što moraju potvrditi usmeno i tokom usmenog ispita pred Komisijom.

Sada su prijave dobili, kaže Kapković, da su kod Milešića i Mulić članovi porodice zaposleni u policiji, dok su za Šuta dobili prijavu da je direktor firme koja je imala potpisan ugovor s Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) za nabavku vozila i opreme. Objašnjava kako je Komisija uputila drugim institucijama prijave kako bi ispitali ove navode i da su one potvrdile sukob interesa.

Semir Šut, smijenjeni član Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara ZDK-a. Foto: BIRN BiH

Šut smatra kako Komisija nema nadležnost za utvrđivanje sukoba interesa. On i druga dva člana koji su smijenjeni pokrenuli su postupak pred Kantonalnim sudom u Zenici za zaštitu prava.

“Firma u kojoj sam angažovan po menadžerskom ugovoru nijedan ugovor nije potpisala, niti realizovala kako sam stupio na mjesto člana Nezavisnog odbora”, kaže Šut.

On zbog sudskog procesa nije želio detaljnije komentarisati smjenu.

Na istoj sjednici Skupština je, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, na kraći period imenovala tri nova člana Nezavisnog odbora – Kemala Brkića, Faruka Durmića i Sehadeta Hadžića. Njihovo imenovanje do kraja mandata potvrđeno je na sjednici Skupštine u utorak.

Sehadet Hadžić, novoizabrani član Nezavisnog odbora, kaže da konkurs nije provođen i da za tim nije bilo potrebe jer su imenovani na period kraći od tri mjeseca. On negira da idu prema smjeni policijskog komesara Zeničko-dobojskog kantona Admira Gazića.

“Mi smo imali jednu sjednicu Nezavisnog odbora, razmatrali smo mjesečni izvještaj o radu policijskog komesara i Uprave policije. Dali smo svoju ocjenu na izvještaje, naravno da su primljeni k znanju, usvojili izvještaje, ne vidim nikakav problem što se tiče situacije bezbjednosti u Zeničko-dobojskom kantonu”, kaže Hadžić.

Admir Gazić, policijski komesar, nije želio komentarisati smjene u odboru.

Ćazim Huskić, predsjedavajući Skupštine iz Stranke demokratske akcije (SDA) i zamjenik predsjednika Komisije, kaže kako se na kraći period imenuju samo oni kandidati koji ispunjavaju uslove.

“Oni su imenovani u skladu s Vladinim i ministarskim imenovanjima na period koji ne može biti duži od tri mjeseca. Tri mjeseca je rok da se provede konkursna procedura. Ranije je bilo propisano da se dostavlja izjava da posjeduju dokumentaciju, a prema izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima, sada se kompletna dokumentacija morala dostaviti. Oni su morali biti imenovani kako bi Nezavisni odbor mogao nastaviti da radi, budući da svaki mjesec razmatra izvještaje o radu MUP-a, sada treba i da razmatra izvještaj o radu policijskog komesara”, kaže Huskić.

Prema kantonalnom Zakonu o unutrašnjim poslovima, Skupština Kantona objavljuje javni konkurs i nakon provedene procedure, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, imenuje Nezavisni odbor. Isti zakon propisuje da član Nezavisnog odbora ne može biti član političke stranke.

Prema poslovniku o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kojim su propisane nadležnosti komisija, u nadležnosti Komisije za izbor i imenovanja nije utvrđivanje postojanja sukoba interesa.

“Kada je Komisija utvrđivala sukob interesa, ja nisam bio na toj sjednici”, kaže Kapković.

Huskić kaže kako se “u zakonu tačno zna šta je sukob interesa i onima koji se prijavljuju na javni poziv ukazano je na sukob interesa te vrste”.

“Komisija za izbor i imenovanja može tražiti samo od MUP-a tačnost navoda, mi ne utvrđujemo ništa. Nego, ti navodi su ono što dobijamo od MUP-a, nakon dobijanja tih informacija Komisija za izbor i imenovanja sama postupa po poslovniku. (…) Komisija predlaže takvu odluku Skupštini, koja to usvaja ili ne usvaja, u ovome slučaju Skupština je usvojila i jedno i drugo”, kaže Huskić.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona. Foto: zdk.ba

Iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 8. februara uputili su pismo Vladi i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona u kojem su ih upozorili kako “promjena sastava Nezavisnog odbora Zeničko-dobojskog kantona dovodi u sumnju posvećenost vlasti nezavisnosti policije i profesionalnom radu policije”.

“Nezavisnom odboru povjerena je važna funkcija u profesionalnom vođenju Zeničko-dobojske policije i zahtijeva najviši nivo povjerenja javnosti. Imenovanje članova Nezavisnog odbora na ‘kratkoročne’ mandate koji ne podliježu standardnim procedurama transparentnosti i zasluga jeste značajno odstupanje od ustaljene prakse koje će narušiti povjerenje javnosti”, navodi se u pismu u koje su novinari Detektora imali uvid.

Simić iz opozicionog SDP-a vjeruje kako vladajuća većina u Skupštini – koju čine SDA, DF, SBB, Narodni evropski savez i nezavisni zastupnici – priprema teren za smjenu policijskog komesara Admira Gazića, kako je to pokušala i 2021. godine.

“Sehadet Hadžić, kandidat pod brojem tri, bio je na izbornoj konferenciji SDA. Sjedio je u drugom redu, na portalima mu je slika izašla. Znači, politički aktivan, koji je bio u onome pretprošlom sazivu Nezavisnog odbora ispred SDA, što je van pameti, jer Nezavisni odbor mora biti nezavisan od bilo koga. Policija ne može biti ni u jednoj stranci, ne treba niko imati policijskog komesara”, kaže Simić.

Hadžić za Detektor potvrđuje kako je bio član Nezavisnog odbora u proteklom mandatu, ali negira da je član SDA. Dodaje kako je na izbornoj konferenciji ove stranke, kada se u januaru birao predsjednik Gradske organizacije Zenica, prisustvovao kao simpatizer.

“Ja sam dao izjavu tamo prilikom konkursa kada je u pitanju dokumentacija koja se tražila, u kojoj sam naveo da nisam član političke partije. Svojom sam izjavom to ovjerio i potpisao. Da sam bio član – nisam, ne bih se u prethodnom i ovom mandatu prijavio u Nezavisni odbor”, kaže Hadžić.

Zakon o unutrašnjim poslovima mijenjan je dva puta, kako bi se osiguralo da se veći broj kandidata može prijaviti na poziciju policijskog komesara, kaže Huskić, koji je u prošlom mandatu bio predsjedavajući Skupštine. On smatra kako članstvo u stranci nije smetnja za imenovanje u Nezavisni odbor.

“Bilo ko od građana BiH ima pravo biti član političke stranke. Smetnja je ako je u rukovodstvu stranke. Ja to ne znam [za Sehadeta], dolazim iz Žepča”, kaže Huskić.

Policija, ilustracija. Foto: EPA-EFE/FEHIM DEMIR

Skupštinska većina Zeničko-dobojskog kantona 2021. godine, koju su činili koalicija SDA, Hrvatska demokratska zajednica BiH, A-SDA, Stranka za BiH, samostalni zastupnik Omer Škaljo i dva zastupnika Demokratske fronte, izglasala je izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK-a da bi na tu poziciju mogli biti imenovani i oni sa činom samostalnog, a ne samo glavnog inspektora. Dotadašnji policijski komesar Semir Šut smijenjen je s pozicije komesara, a na njegovo mjesto je došao Rusmir Šišić.

Iz OHR-a i Američke ambasade u tom periodu su nekoliko puta upozoravali Kantonalnu vladu da na taj način pokušavaju staviti policiju pod političku kontrolu, nakon čega je Ambasada SAD-a prekinula saradnju s ovim kantonom.

Nakon Općih izbora 2022. godine na vlast u Zenici došla je koalicija BHI KF (Fuad Kasumović), SDP, DF, Narod i pravda, HDZ, NES i Naša stranka, koja je promijenila kritikovane odredbe Zakona o unutrašnjim poslovima, smijenila Šišića i na mjesto komesara postavila Admira Gazića.

U novom pismu iz februara ove godine iz Ambasade SAD-a podsjećaju kako su prekinuli saradnju sa Zeničko-dobojskim kantonom 2021. godine zbog nedostataka u poštivanju nezavisnosti policije i privrženosti vladavini prava.

“U to vrijeme, Zeničko-dobojski kanton je odlučio da profesionalnu policiju podvrgne neprikladnoj političkoj kontroli i potkopa godine teško stečenog napretka”, navedeno je u posljednjem pismu upućenom vlastima u Zenici.

    Jasmin Begić