Vijest

Uposlenici u javnim ustanovama u Kantonu Sarajevo ohrabreni da prijave korupciju

11. Marta 2024.15:52
Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo u proteklih godinu dana zaprimio je 655 prijava, od kojih se najveći broj odnosio na nepravilnosti u oblasti zapošljavanja, službenih ovlaštenja i javnih sredstava.
Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo. Foto: BIRN

Na konferenciji koja je organizovana povodom predstavljanja rezultata koji su postignuti u prvoj godini primjene Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije, rečeno je kako su sve zaprimljene prijave nakon provjera navoda proslijeđene Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, policiji i sarajevskom Kantonalnom tužilaštvu.

Erduan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo (KS), kazao je kako su posebno ranjivi sektori zdravstva i obrazovanja. Zahvaljujući zakonskoj zaštiti, uposlenici javnih ustanova su prijavili ozbiljne slučajeve korupcije, koji će imati sudski epilog jer saznanja ukazuju na ozbiljnu korupciju. Zakon je ohrabrio uposlenike da prijave korupciju, što je bio jedan od ključnih razloga za njegovo donošenje, rekao je Kafedžić.

Podsjetio je da od početka godine prijavitelji korupcije u KS-u mogu dobiti status zaštićenog prijavitelja.

“U Kantonu Sarajevo od primjene Zakona sedam osoba je dobilo status i oni su prvi zaštićeni prijavitelji korupcije u Federaciji. Status zaštićenog prijavitelja dodjeljuje Ured, a Zakon o prijaviteljima omogućava sudsku zaštitu”, objasnio je Kafedžić i kazao kako se jedan prijavitelj korupcije obratio sudu i zatražio od Ureda stručnu pomoć jer smatra da zbog prijave korupcije trpi štetu.

Ured za borbu protiv korupcije do sada je kaznio 330 političara zbog neprijavljivanja imovine. Protiv 126 osoba koje su falsifikovale diplome podnijete su krivične prijave, a na desetine lica je pravosudno osuđeno za krivotvorenje.

Tokom prve godine primjene Zakona značajan broj nosilaca javnih funkcija, čak 94 osobe, podnijelo je ostavku, od kojih većina dobrovoljno, a nešto manji broj nakon pokretanja postupka. Sva imena su objavljena u izvještaju na web stranici Ureda.

“Zabrana obavljanja duplih funkcija omogućila je da više osoba bude uključeno u proces donošenja odluka i – ono što je vrlo važno – ograničila upotrebu moći u rukama pojedinaca. U svakom slučaju, na ovaj način se smanjuju koruptivni rizici, povećava transparentnost i omogućava većem broju osoba da učestvuju u donošenju jako važnih odluka. Nosioci javnih funkcija u kantonu sada obavljaju jedan javni posao, zbog čega mogu biti profesionalniji i efikasniji u svome radu”, rekao je Kafedžić.

Zahvaljujući Zakonu i radu Ureda, sve institucije u kantonu sada imaju planove integriteta, koji su važni jer definišu radne procese koji su izloženi riziku i koje rizike je neophodno poduzeti. Ured će u narednom periodu u svome sistemu uspostaviti registar ugovora o djelu, gdje su milionski iznosi koji se tokom godine, a pogotovo u izbornoj godini, troše iz javnih sredstava.

Julian Reilly, britanski ambasador u BiH, kazao je da je Zakon o prevenciji i prijavljivanju korupcije primjenjiv na sve druge nivoe vlasti.

“Moramo prepoznati potrebu za stalnim oprezom i saradnjom u svjetlu predstojećih lokalnih izbora u oktobru ove godine. U takvom vremenu važnost održavanja integriteta naših institucija je u još jačem fokusu. Moramo raditi zajedno da principi utkani u Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije nastave da budu vodilja za budućnost zasnovanu na povjerenju i odgovornom liderstvu”, rekao je Reilly i najavio da će Vlada Velike Britanije nastaviti da podržava Ured.

Deborah Mennuti, zamjenica šefa misije u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, kazala je kako je provedba Zakona o sprečavanju i suzbijanju korupcije u KS-u počela mijenjati narativ nekažnjivosti.

“Ključno je da BiH unaprijedi svoje napore u borbi protiv korupcije na svim nivoima vlasti. Neophodno je da na nivou Federacije bude uspostavljena slična institucija koja će spriječiti i boriti se protiv krupcije. Federaciji je potreban sveobuhvatan pravni okvir koji bi omogućio institucijama na entitetskom nivou da rade s kantonalnim uredima u borbi protiv korupcije”, rekla je Mennuti i izrazila nadu da će biti uspostavljeni specijalizovani sud i tužilaštvo.

Jasmin Begić