Suđenje

Mihajlović: Prepoznao praznu kovertu

28. Februara 2024.16:49
Na suđenju suspendovanom državnom tužiocu Boži Mihajloviću, koji se tereti za nesavjestan rad u službi, svjedok sarajevskog Kantonalnog tužilaštva je naveo da je u ormariću prepoznao kovertu u kojoj je ranije bio novac, ali je te prilike bila prazna.
Božo Mihajlović ispred zgrade Općinskog suda u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Miro Franjić, nekadašnji domar u Državnom tužilaštvu, pojasnio je kako je pohranjivao dokaze u kasi deponovanih predmeta (KDP), te da mu je Mihajlović bio nadređeni. Svjedok je saslušan 20. oktobra 2021. godine i pozvan je kako bi razjasnio određene okolnosti.

Tužilaštvo mu je predočavalo niz materijalnih dokaza na koje se Franjić izjašnjavao, između ostalog, na dokument iz septembra 2009., i prisjetio se kada je pohranio koverte s novcem iz jednog predmeta u sef.

“Novac je bio zapečaćen i nije se prebrojavao“, kazao je on.

Pojasnio je da je sef bio “u kancelariji kod Zdenke i Mate“, te da niko nije mogao imati ključ da bi nešto uzeo iz sefa bez njih dvoje. Dodao je da lično nije otvarao koverte i da niko do njih nije mogao doći bez naredbe.

Franjić se prisjetio i kako je 2017. ili 2018. bio zamoljen da ostane duže na poslu jer je trebala doći Državana agencija za istrage i zaštitu (SIPA) da otvori ormarić.

“Pošto nisam imao ključ, ja sam izbušio bravicu na Sadininom ormariću i prepoznao sam kovertu. Prepoznao sam odmah kovertu, ali je bila prazna“, rekao je svjedok i dodao da mu je rečeno da ide pošto je završio svoj dio posla. Pojasnio je da se radilo o koverti koju je ranije bio pohranio u sef.

U unakrsnom ispitivanju pojasnio je da ne zna kako je koverta s novcem iz zaključanog šefa, čiji ključ nije imala Sadina, a ni on, dospjela u njen ormarić.

Njemu je predočena i naredba Tužilaštva BiH iz januara 2009., a kazao je da je u tom predmetu također bio pohranio predmete. Budući da se radilo, između ostalog, o procesoru, on je naveo da je moguće da je došao po njega.

Svjedok je naveo i da su pristup predmetima imali samo KDP referenti.

Mihajlović je optužen da je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta u iznosu od preko 100.000 maraka.

Odgovarajući na pitanja optuženog, svjedok se prisjetio da je bilo preseljenje stvari i da su mu tada pomagali daktilografi, vozači i drugo osoblje, kao i da je čuo da su se predmeti iz jednog pomiješali s predmetima drugog tužilačkog predmeta.

Advokatu Vladi Adamoviću je potvrdio da nije prošao neku obuku kada je postao KDP referent. Franjić je kazao i da su drugi tužioci izdavali naredbe u ime optuženog.

Odbrana je upitala svjedoka da li je nakon što su se pregledali predmeti, kako optuženog tako i drugih, sve bilo jednako kod sravnjavanja stanja, na šta je odgovorio da nije.

Na početku ročišta sudija Denis Kurtović je kazao da je stigao nalaz i mišljenje tima vještaka o tome da li je optuženi sposoban prisustvovati ročištu svake sedmice, ali da je nalaz neupotrijebljiv jer je vještak Hamza Žujo preminuo. On je dodao da je vještak dao mišljenje, ali nije potpisao nalaz, kao i da su se vještaci ogradili od novih medicinskih nalaza, te izdao naredbu za novo vještačenje.

Suđenje će se nastaviti 13. marta.

Lamija Grebo