Vijest

Pravosuđu u BiH potrebno unapređenje kroz evropske standarde

20. Marta 2023.14:57
Ustavni sud BiH i AIRE centar, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, predstavili su publikaciju “Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organizovanog kriminala i korupcije“ sa zaključkom da je pravosuđu u BiH potrebno unapređenje kako bi se steklo povjerenje građana.
Julian Reilly, britanski ambasador u BiH. Foto: Ustavni sud BiH

Zaključak publikacije je da se sudovi u BiH mogu nositi sa izazovima u postupcima suđenja u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, ali postoji sistemski nedostatak zbog čega ova analiza nije potpuna. To se odnosi na analizu rada tužilaštava i saradnju policijskih agencija sa tužilaštvima.

“Može se dati načelna ocjena da se pravosudni sistem vrlo ozbiljno i profesionalno nosi sa ovim predmetima”, rekao je Zlatko Knežević, potpredsjednik Ustavnog suda BiH.

No, potpredsjednik Knežević nema konkretan odgovor na pitanje ko će i na koji način procesuirati one koji se poštuju odluke Ustavnog suda i da bi se to trebalo provoditi kroz entitetske krivične zakone i kroz tužilaštva.

“Oni imaju jedino ovlaštenje da pokreću te postupke, ocjenjuju da li ima potrebe da se optuži ili nema“, dodao je.

Julian Reilly, britanski ambasador u BiH, ponovio je već poznatu činjenicu da su organizovani kriminal i korupcija ozbiljna prijetnja stabilnosti.

“Ključno je da se BiH prilagodi ovim novim izazovima, da se agencijama za provedbu zakona, tužiocima i sudijama obezbijede znanje i alati koji su potrebni za privođenje kriminalaca iz sfere teškog kriminala i korumpiranih političara pred lice pravde“, rekao je ambasador Reilly.

U predstavljenoj analizi navedeno je da sudovi nemaju ujednačenu praksu kod izricanja kazni u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, te da je potrebno dodatno raditi na ispunjenju zakonskih uslova za određivanje i produženje naredbi za primjenu posebnih istražih radnji.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, smatra da se u bosanskohercegovačkom pravosuđu trebaju primjenjivati evropski standardi jer su kriminal i korupcija poljuljali povjerenje građana u sistem.

Dodala je da su analizom identifikovane i oblasti kojima je potrebno unapređenje, naročito kada se govori o primjeni modernih tehnologija i ujednačavanju u oblasti kaznene politike.

“Nama će ova analiza praktično biti jedan putokaz da u naredne dve godine radimo sa sudovima jer je to orijentacija našeg projekta, ali i tužilaštvima, jer analiza ukazuje da je rad sa tužilaštvom neophodan“, rekla je Braithwaite.

Nino Bilajac