Suđenje

Dujmović: Savjetnici federalne ministrice nisu ispunjavali uslove za zaposlenje

12. Januara 2023.17:03
Pred Općinskim sudom u Sarajevu nastavljeno je suđenje Zori Dujmović, federalnoj ministrici kulture i sporta, koja se tereti za zloupotrebu položaja, odnosno zapošljavanje četiri savjetnika koji nisu ispunjavali uslove, a na kojem su svjedoci Tužilaštva Kantona Sarajevo rekli da su to saznali nakon zapošljavanja.

Zora Dujmović sa braniocima. Foto: BIRN BiH

Jasmina Čolpa, koja je tokom 2015. obnašala funkciju stručne savjetnice za normativno-pravne poslove u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, navela je da je u opis njenih poslova, između ostalog, spadalo i čuvanje personalnih dosijea zaposlenika.

Potvrdila je da su za savjetnike propisani uslovi za zapošljavanje, te da je dobila prvu informaciju o dolasku savjetnika Andrijane Katić i Ane Tolo u junu i julu 2015., kada su Zdenko Čabrilo i ona pozvani u kabinet ministrice.

Dodala je da je usmenim putem dobila nalog za pripremu rješenja o njihovom zapošljavanju, nakon čega je rješenje proslijedila u kabinet na potpis.

Čolpa je objasnila da je datum zasnivanja radnog odnosa isti kada se priprema i rješenje te da je savjetnicama rečeno šta su dužne dostaviti od dokumentacije. Svjedokinja je rekla kako je praksa bila takva da su savjetnici dostavljali dokumentaciju koja je nedostajala nakon donošenja rješenja.

Navela je da savjetnica Tolo nije imala dovoljno propisanih ECTS bodova, kao ni ispit općeg znanja, a da Katić nije imala dovoljno propisanog radnog staža, kao uslov za zaposlenje. Istakla je da je savjetnici Tolo kazala da njena stručna sprema ne odgovara.

“Slegla je ramenima, ona u tom trenutku već radi“, izjavila je Čolpa, dodavši da joj niko nikada nije rekao da provjeri da li savjetnici ispunjavaju uslove te da takva praksa nije bila ni kod prethodnih ministara.

Ona je izjavila da je o ovome usmeno obavijestila savjetnicu, sekretara ministrice te neposrednog rukovodioca.

Čolpa je na upit branioca Davora Martinovića kazala da je dan prije suđenja bila u Tužilaštvu, nakon čega je on rekao da nije uobičajena procedura da se svjedok dan ranije kontaktira.

Nakon što joj je branilac Martinović predočio zapisnik o saslušanju u kojem prije godinu i po nije spomenula susret u kabinetu kod ministrice, gdje su bili prisutni tada njen neposredni šef Čabrilo i dvije savjetnice, svjedokinja je kazala da je zaboravila. Navela je da je naredbu o izradi rješenja dobila putem telefona iz kabineta, ali da ne zna od koga.

Potvrdila je da je sačinila rješenje da savjetnice ispunjavaju uslove koje je dostavila Komisiji za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije i njihovih savjetnika, da nije imala primjedbi na rješenje, kao i to da ona pohranjuje dokumentaciju u personalni dosije.

Svjedokinja je odbila odgovoriti na nekoliko pitanja Odbrane koja su se odnosila na dužnosti državnog službenika.

Optužnica tereti Dujmović da je od polovine 2015. do polovine 2016. godine, u svojstvu federalne ministrice kulture i sporta u Vladi Federacije, zaposlila četiri savjetnika koji nisu ispunjavali uslove propisane Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ministarstva, na koji način im je pribavila korist u vidu zaposlenja.

Dženana Prcanović, koja je tokom 2015. godine bila stručna savjetnica za normativno-pravne poslove, kazala je da nije bila direktno involvirana tokom zapošljavanja savjetnika.

Potvrdila je da je učestvovala u izradi rješenja za savjetnika Gorana Lulića, ali da ne mora značiti da je bila prisutna kada je donosio dokumentaciju.

“Imam saznanja da nije imao uslove što se tiče visoke stručne spreme, imao je 180, a ne 240 ECTS bodova“, izjavila je Prcanović te dodala da nije imala ta saznanja tokom izrade rješenja.

Izjavila je da joj niko nije spomenuo da provjeri dokumentaciju savjetnika, ali da je za ovaj slučaj vjerovatno rekla Čabrilu, neposrednom rukovodiocu, i sekretaru Bećiroviću.

“Usmeno smo ih sigurno izvijestili“, rekla je Prcanović i dodala da nije obavijestila ministricu o ovome, kao i da se ne sjeća da li je dobila naredbu za rješenje.

Munevera Bećirović, koja je od 2006. zaposlena kao sekretarica u Ministarstvu, kazala je da je po dolasku upoznala  ministricu Dujmović sa zakonskim i podzakonskim aktima te propisima, među kojima je i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji koji utvrđuje uslove za savjetnike.

Svjedokinja je rekla da je od sredine maja pa do sredine juna 2015. bila na godišnjem odmoru, a nakon toga na bolovanju. Izjavila je da je po povratku zatekla savjetnike, a u čiji prijem nije bila involvirana.

Bećirović je kazala da je bila iznenađena kada je 2017. godine na Federalnoj televiziji čula pitanje novinarke upućeno ministrici Dujmović o ispunjavaju uslova savjetnika, na šta Dujmović nije ništa odgovorila.

Na upit Odbrane, Bećirović je odgovorila da su Čolpa i Prcanović jedine mogle znati šta nedostaje od dokumenata jer su obavezne da u slučaju nedostatka dokumentacije obavijeste savjetnika a, ukoliko ne dostave, da se ministrica pismenim putem obavijesti.

“Mene fascinira koliko njihov neposredni nadređeni Čabrilo ima moć da ih kontroliše, da iz Sektora iznesu bilo kakvu informaciju“, izjavila je Bećirović i na upit Tužilaštva negirala da ju je Čolpa obavijestila o nedostatku dokumentacije.

Sva tri svjedoka su potvrdila da Ured za reviziju institucija u Federaciji nije nikad ukazao na nepravilnosti tokom zapošljavanja savjetnika.

Nastavak suđenja je zakazan za 3. februar.

Aida Trepanić