Suđenje

Blekić i ostali: Pozajmljenih 14 miliona od “Unioninvesta” anulirano pripajanjem firmi

5. Oktobra 2022.16:21
Na suđenju za nezakonito sticanje oko 30 miliona maraka u predmetu “Profit”, svjedok Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu izjavio je da je firma “Vradis” posudila 14 miliona maraka od “Unioninvesta” za kupovinu dionica, a da je dug poslije anuliran pripajanjem firmi.

Kantonalni sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Svjedok Kasim Mujan kazao je da je njegova agencija obavljala računovodstvene, revizijske i konsultantske usluge za firme “Eurohaus”, “Vradis investicije” i “Unioninvest izgradnja”.

On je naveo da je prvooptuženi Zijad Blekić, inače rođak njegove supruge, bio suvlasnik i direktor brokerske kuće “Eurohaus”, a Edin Dizdar izvršni direktor.

Svjedok je rekao da je “Vradis” osnovao Muharem Bajrić, koji je bio komšija i vozač Blekića, a da je on prilikom osnivanja firme komunicirao sa Blekićem i Dizdarom.

“Prva investicija ‘Vradisa’ bila je u dionice ‘Unioninvest izgradnje’ preko ‘Eurohausa’”, kazao je Mujan, dodavši da je transakcija bila vrijedna 14 miliona KM.

Objasnio je da je novac pozajmljen od “Unioninvesta”, te da je prvu količinu dionica kupila porodica Jusufranić, a da je za ostale raspisan tender.

Na pitanje o vraćanju pozajmice od 14 miliona, svjedok je rekao da je to “anulirano” pripajanjem “Vradisa” “Unioninvestu”.

Mujan je govorio i o kupovini zemljišta “Unioninvesta” na Marindvoru u Sarajevu koje je firma “Profin-Invest” platila 30 miliona maraka, a “Vradis” kao posrednik dobio procenat od posla i da je za 1,2 miliona maraka kupio zemljište u Busovači od Blekića i Dizdara.

To zemljište, kako je pojasnio, ranije je kupljeno s ciljem pokretanja stočarske proizvodnje i osnovana je firma “Zdravlje”, ali nakon nabavke goveda posao nije zaživio jer nisu mogli biti konkurentni uvoznim proizvodima.

Mujan je naveo da je u preduzeću “Vranica” došlo do vlasničkih promjena.

“Grupacija oko Blekića i Dizdara preuzela je kontrolni paket”, kazao je Mujan.

On je rekao da je “Vradis” uplatio pozajmicu za isplatu plata radnicima “Vranice”, a da je taj novac kompenzovan prodajom hotela u Mostaru.

Svjedok je ispričao kako je 2010. njih 30-ak išlo čarter-letom u Ankaru na vjenčanje Blekićeve kćerke, a kako je taj prevoz plaćen sa računa “Unioninvesta”. Rekao je da mu nije poznato da je Muharem Bajrić uplatio oko 35.000 KM za taj let na račun “Unioninvesta”, a optuženi Dizdar se pozvao na fakture i ugovore o refundiranju tih sredstava.

Mujan je govorio i o prijateljskim odnosima Blekića s optuženim Hasanom Ćelamom, predsjednikom Komisije za vrijednosne papire, navodeći kako je bilo druženja na imanju u Busovači. S obzirom da Komisija kontroliše rad brokerskih kuća, kako je naveo, skrenuo je pažnju Blekiću da nije primjereno da budu tako bliski.

Svjedok je kazao da je Blekić uzeo pozajmicu od pola miliona maraka od “Eurohausa”, koju je samo dijelom vratio. Odbrane su tokom unakrsnog ispitivanja predočavale dokaze da je i Blekić pozajmljivao sredstva “Eurohausu”.

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela, optužnica tereti Zijada Blekića, Edina Dizdara, Ramiza Bibića, Muharema Bajrića, Armina i Elmu Mulahusić, Davera Halilbegovića, Hasana Ćelama, Nasera Dacu, Jasmina i Smiljku Jusufranić, Branislava Petrovića, Mirsada Imamovića, Edina Muftića, Edinu Halilbegović i Azru Blekić-Aydogan.

Oni su optuženi da su od 2006. do 2014. godine organizovali grupu koja je na nezakonit način stekla imovinsku korist od oko 30 miliona maraka fiktivnom kupovinom dionica, manipulacijom na tržištu kapitala, te izvlačenjem novca kroz fiktivne pravne poslove.

Na pitanja branioca Kadrije Kolića, Mujan je potvrdio da je obavljen pretres prije njegovog saslušanja u Tužilaštvu, kao i da mu je rečeno da od njegove izjave zavisi da li će biti osumnjičeni ili svjedok.

Kolić je svjedoka ispitivao i o nalazu vještaka Tužilaštva, koji još nije saslušan na suđenju, a Mujan je negirao određene zaključke kao što je retroaktivno vođenje knjigovodstva. Tužilaštvo je navelo da dio prvobitnog nalaza nije uvršten u konačni nalaz, a Odbrane su prigovarale što im taj dio nije dostavljen.

Blekić je kazao da mu je svjedok bio kao stariji brat i “korektivni faktor”, a Mujan je potvrdio da optuženi nije od njega nikada tražio da nešto skriva ili radi mimo propisa.

Na pitanja Odbrana, svjedok je objašnjavao kako su obavljane kupovine, spajanja firmi i druge aktivnosti, navodeći da su procedure ispoštovane.

Nastavak suđenja je 12. oktobra.

 

Marija Taušan