Vijest

Potvrđene optužnice zbog falsifikovanja isprave te izborne prevare tokom lokalnih izbora 2020. godine

6. Jula 2022.12:10
Osnovni sudovi u Derventi i Doboju potvrdili su dvije optužnice zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka i falsifikovanja isprave te zbog izborne prevare u postupku izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2020. godine.

Okružno javno tužilaštvo u Doboju. Foto: BIRN BiH

Osnovni sud u Derventi potvrdio je optužnicu protiv Miroslava Ponjevića, koji se tereti da je u prvoj polovini 2020. godine na području opštine Brod, u namjeri da stvori uslove za prijavu “Srpske radikalne stranke Srpske“ za lokalne izbore u novembru 2020. godine za Skupštinu opštine Brod, bez saglasnosti građana koristio njihove lične podatke i lažnu javnu ispravu upotrijebio kao pravu.

On se tereti za krivično djelo “neovlašteno korištenje ličnih podataka i falsifikovanja isprave” jer je, “po prethodnom dogovoru sa njemu poznatim licima, simpatizerima navedene stranke, na Obrazac za prikupljanje potpisa podrške za prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata, bez znanja i saglasnosti I. M., I. I. i B. K. naveo njihove lične podatke, ime i prezime, broj lične karte, JMBG za svakog od njih kao birača upisanog u Centralni birački spisak”, navodi se u optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Ponjević se tereti da je na neutvrđen način falsifikovao njihove potpise, iako se prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji od spiska sa originalnim potpisom birača prema Izbornom zakonu BiH te da je falsifikovao i potpis preminulog lica, nakon čega je Centralnoj izbornoj komisiji BiH u julu 2020. godine predao navedene obrasce u cilju prijave stranke za učestvovanje na lokalnim izborima za Skupštinu opštine Brod.

Nekoliko dana poslije, Osnovni sud u Doboju potvrdio je optužnicu protiv pet članova biračkog odbora zbog izborne prevare u postupku izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2020. godine.

Vukašin Zekić, Igor Bukejlović, Nikola Jerinić, Nikola Jovanović i Darija Mikerević se terete da su 15. novembra 2020. godine, u vrijeme održavanja lokalnih izbora za gradonačelnika grada Doboja i Skupštinu grada Doboja, kao članovi biračkog odbora, dodavanjem glasova falsifikovali rezultate izbora, čime su kao saizvršioci učinili krivično djelo izborne prevare.

Njima se stavlja na teret da su na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska sa ukupno 459 birača, u rubrici pod rednim brojem 16, na spisku za osobu B. A., kći J…, umjesto iste omogućili njima poznatom licu da se za navedeno biračko mjesto potpiše umjesto gore navedenog lica.

“Znajući da navedeno lice nije izašlo na izbore i da nije glasalo, iako su bili svjesni da ovakvom radnjom može doći do povećanja broja glasova za jednog kandidata, a što su i htjeli, na koji način su nezakonito povećali izborni rezultat jednom od kandidata na lokalnim izborima za gradonačelnika grada Doboj i Skupštinu grada Doboj”, stoji u dispozitivu optužnice Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

    Aida Trepanić