Suđenje

Salihović: “Korist nije u jedenju, već u parama”

16. Maja 2022.16:20
Četvrtog dana ulaganja materijalnih dokaza, sarajevsko Kantonalno tužilaštvo je u sudski spis priložilo tri registratora dokaza, među kojima su računi iz hotela, ugostiteljskih objekata, kao i odluke Tužilaštva Bosne i Hercegovine o odobravanju troškova reprezentacije optuženom Goranu Salihoviću.


Goran Salihović. Foto: BIRN BiH

Tužiteljica Lejla Kurtanović uložila je fiskalne račune ugostiteljskih objekata iz 2014., 2015. i 2016. godine, kao i odluke o odobravanju troškova reprezentacije, te izvještaje o provedenim javnim nabavkama.

Optuženi Goran Salihović je na najveći broj dokaza prigovorio jer mu nije poznato šta se njima želi dokazati, dodavši da se radi o kopijama i da se na računima ništa ne vidi.

“Ne vidi se ko je potrošio, ko je bio. Ima li da sam ja sebi uzeo korist, da sam probio budžet”, rekao je Salihović.

Za odluku o odobravanju troškova reprezentacije i fiskalne račune za predstavnike Federalne uprave policije (FUP) i Tužilaštva BiH od januara 2014. godine, Salihović je kazao da su kopije na kojima se ništa ne vidi.

Advokat Rifat Konjić je pitao predsjedavajućeg Sudskog vijeća Jasenka Ružića, da li on može pročitati šta se navodi u računima, a sudija je rekao da se “može konstatovati da se vidi”.

Među dokazima uloženi su računi u eurima, kunama, američkim i australijskim dolarima, švicarskim francima, turskim lirama, danskim krunama i rubljama za koje je prigovoreno da nisu pretvoreni u konvertibilne marke.

Salihoviću je na teret stavljeno da je od februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.000 KM. Prema optužnici, Salihović je bio upoznat s Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava reprezentacije s limitom od 20.000 KM godišnje, ali je svjesno postupao drugačije.

Za račun od 1.598 hrvatskih kuna od maja 2014. godine Salihović je kazao da se tu radi o noćenju, boravišnoj taksi, osiguranju i trošku iz ugostiteljskog objekta, te da se može konstatovati da je njemu sve sabrano.

Prigovarajući o računima iz ugostiteljskih objekata, Salihović je rekao da se ne zna koja je njegova korist tu, te da “korist nije u jedenju, nego u parama”.

Pojedini fiskalni računi su uloženi bez odluka, na što je Odbrana prigovorila jer se ne zna ko je potrošio iznose.

U sudski spis uložene su dvije odluke o troškovima reprezentacije po osnovu tajnih službenih putovanja.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevo nastavlja ulagati materijalne dokaze 16. juna.

Emina Dizdarević