Suđenje

Salihović: Revizori skretali pažnju na troškove reprezentacije

9. Decembra 2020.16:47
Na suđenju bivšem glavnom tužiocu Goranu Salihoviću, svjedoci Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu kazali su da su državnom revizijom u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine uočeni nedostaci u pogledu troškova putovanja i reprezentacije u periodu od 2013. do 2016. godine.

Goran Salihović. Foto: BIRN BiH

Mirsada Sijamić je rekla da je učestvovala u reviziji finansijskog poslovanja Tužilaštva BiH za 2015. i 2016. godinu. Ona je objasnila da se prilikom revizije obavljaju razgovori s predstavnicima institucija i da im se skreće pažnja na nedostatke.

Sijamić se prisjetila da je razgovarano o određenoj odluci u vezi sa tajnošću putovanja, ali da su o tome imali dokumentaciju na uvid.

“Sve što smo našli kao manjkavost, naveli smo”, kazala je svjedokinja.

Ona je potvrdila da je od 1. januara 2015. na snazi pravilnik Savjeta ministara BiH kojim su regulisani okvirni iznosi troškova reprezentacije za institucije, na osnovu kojeg je trebalo donijeti i interne pravilnike.

Koliko se sjeća, propisani iznos nije bio usklađen u Tužilaštvu BiH, jer su smatrali da trebaju biti izuzeti iz tog pravilnika.

Nedžad Hajtić posvjedočio je da je radio reviziju finansijskog poslovanja Tužilaštva BiH za 2013. i 2014. godinu.

On je rekao da je revizorski izvještaj za 2013. bio pozitivan, ali da je skrenuta pažnja na određena pitanja u vezi sa putnim troškovima, internom kontrolom, reprezentacijom i slično.

Hajtić je naveo da je Tužilaštvo imalo interni pravilnik za reprezentaciju iz 2011. godine, kojim su bila regulisana ograničenja troškova za pojedinačne rubrike, ali ne i za kategoriju “ostalo”.

Svjedok je kazao da su revizori uvidjeli da su u kategoriji “ostalo” bili značajni iznosi i da su preporučili da se to analizira.

Prilikom revizije naredne godine, kako je dodao, ova preporuka nije bila ispoštovana i ponovili su je i u izvještaju za 2014. godinu.

Salihovićev branilac Rifat Konjić rekao je da ova dva svjedoka nisu saslušana u istrazi i zatražio je da naknadno budu unakrsno ispitana nakon što Odbrana dobije zapisnike njihovog svjedočenja. Vijeće je prihvatilo ovaj prijedlog.

Salihoviću je na teret stavljeno da je od početka februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.000 konvertibilnih maraka (KM).

Kao svjedok Tužilaštva saslušana je i Aleksandra Golijanin, stručni savjetnik u Tužilaštvu BiH, koja je govorila o službenom putu u Pariz. Ona je kazala da je, između ostalog, u opisu njenih poslova bila organizacija putovanja.

Ona je ispričala da je Ministarstvo pravde Francuske pozvalo glavnog tužioca Salihovića da bude govornik na konferenciji o terorizmu, te da su na put krenuli ona, stručni savjetnik Mirsad Crnovršanin i jedan član obezbjeđenja.

Svjedokinja je rekla da su prva dva dana bili na konferenciji, a da je trećeg dana bio planiran povratak. Kazala je da su se odjavili iz hotela i otišli da prošetaju, a da su na aerodrom krenuli oko tri i po sata prije planiranog leta.

“Otišli smo taksijem, ali takva gužva je bila koju ne sjećam se da sam ikad vidjela”, prisjetila se Golijanin.

Ona je ispričala da su na aerodrom stigli 50 minuta prije leta, ali da je prijem prtljaga već bio završen. Dodala je da su prvobitno planirali da jedno ostane zbog prtljaga, te da je Salihović s diplomatskim pasošem prošao kontrolu, ali da se vratio kada je vidio da drugi ne stižu.

Svjedokinja je rekla da je na kraju Salihović od svojih sredstava kupio karte za drugi let, do Beograda, gdje je po njih došlo službeno vozilo. Dodala je da je Salihoviću sredstva za avionske karte refundiralo Tužilaštvo BiH.

Na pitanja branioca Konjića, svjedokinja je kazala da je od hotela do aerodroma potrebno oko 50 minuta vožnje i da je smatrala da su na vrijeme krenuli.

Ona je potvrdila da je Salihović zvao šeficu računovodstva u vezi s kartama i da mu je rečeno da će mu troškovi biti refundirani.

Prema optužnici, prilikom putovanja u Pariz u aprilu 2015. godine Salihović je, sa saradnicima i pratiocem, zbog turističkog obilaska grada i uprkos upozorenjima, propustio let za koji su imali povratne karte.

Tužiteljica Amina Ruždić pitala je svjedoka Mladena Draganića da li je Pravobranilaštvo BiH podnijelo imovinskopravni zahtjev Tužilaštvu BiH. Svjedok, koji je pomoćnik pravobranioca, potvrdio je da su takav zahtjev podnijeli Tužilaštvu na osnovu mišljenja vještaka.

Nastavak suđenja zakazan je za 28. decembar.

 

Marija Taušan