Vijest

Komercijalno testiranje na koronavirus pokrenulo niz dilema među građanima

30. Juna 2020.10:26
Nakon povćeanja broj pozitivinih na koronavirus u Bosni i Hercegovini i zahtjeva pojedinih država da je pri ulasku potreban negativan test na virus, građani su na društvenim mrežama izrazili nedoumice gdje uraditi ispravan test i zbog čega je razlika u cijeni testiranja u privatnim i državnim klinikama.

Dodatno su pokrenuta pitanja da li će grđaani morati platiti testove za koje je novac već jednom izdvojen iz federalnog budžeta.

PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koji su verificirani od Federalnog ministarstva zdravstva, a to su klinički centri u Sarajevu, Tuzli i Mostaru te Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, Kantonalna bolnica Zenica i Opća bolnica Tešanj, piše na stranici Federalnog ministarstva zdravstva.

Cijena testiranja u ovim ustanovama, utvrđena od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH iznosi 215,20 KM plus PDV. Znatno niže cijene testiranja nude privatne poliklinike širom Bosne i Hercegovine gdje se cijene kreću od 50 do 80 KM. Kako pojašnjavaju sagovornici Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BH), postoji velika razlika između testova koji se rade u privatnim poliklinikama i Kliničkim centrima.

Nijaz Tihić, specijalista mikrobiologije i parazitologije Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla objašnjava da testori u privatnim poliklinikama imaju znatno nižu osjetljivost i specifičnost u odnosu na molekularne testove koji se rade u kliničkim centrima.

“Ti testovi su znatno jednostavniji za proizvodnju i oni su bazirani na detekciji antitijela na koronavirus. Jednostavni su za izvođenje i ne zahtijevaju posebno educirano oosblje. Stoga je njihova cijena znatno niža”, kaže Tihić.

Kako su sagovornici BIRN-a BiH dalje pojasnili, prvi korak pri PCR testiranju je uzimanje uzorka odnosno brisa za što je potrebno koristiti specijalnu vrstu briseva sa tečnim virusnim medijem, koja se ubraja u potrošni materijal što ulazi u cijenu testa. Osim toga, laboratorijsko osoblje koje uzima uzorke mora koristiti zaštitnu opremu, s obzirom na to da rade sa osobama koje su potencijalno zaražene, što također ulazi u cijenu testa.

“Praksa je i kad se radi testiranje samo jedne osobe, moraju se potrošiti najmanje još dva testa, za pozitivnu i negativnu kontrolu, koje su obavezne , kako bi se obezbijedio kvalitet testiranja”, pojašnjava Tihić.

U Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona kažu da razumiju rezervisanost građana o cijeni testa na koronavirus.

“Radi se o metodama za koje su i aparati, ali i reagensi jako skupi i upravo odatle dolazi i ova cijena”, kaže Dajana Čolić, ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona dodavši da u nekim slučajevima rezultati mogu biti neodređeni što zahtijeva ponavljanje testiranja, a ono uvijek ide na račun laboratorije.

Za razliku od komercijalnih, testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija se ne naplaćuju od pacijenata, već se obavljaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Iz Federalnog ministarstva zdravstvasu 20. juna objasnili da kod komercijalnih testiranja na zahtjev građana verificirane zdravstvene ustanove ne smiju koristiti testove i drugu potrebnu medicinsku opremu koju su dobile putem donacija, odnosno koje su im nabavljene iz sredstava proračuna na svim razinama, nego isključivo testove i opremu koju nabavljaju iz vlastitih sredstava.

U Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona kažu da su kliničkom centru u Tuzli prenijeli naredbu od Federalnog ministarstva o korištenju doniranih i kupljenih testova te da će, ukoliko se za to ukaže potreba, provjeriti koji testovi su korišteni u komercijalne svrhe.

“UKC Tuzla ima jednu izvjesnu količinu testova koju su nabavili iz vlastitih sredstava prije dobijanja doniranih testova i potrebnih reagenasa od strane Federalne uprave civilne zaštite. Naredba od Federalnog ministarstva je da se za komercijalna testiranja ne smiju koristiti donirana sredstva, a to je moguće provjeravati putem interne revizije i kontrole same procedure javnih nabavki ili ako se za to ukaže potreba – inspekcijskog nadzora”, kaže Čolić.

Prema podacima Federalnog zavoda za javno zdravstvo, U FBiH je do sada testirano više od 50.000 osoba. Institucije još uvijek nisu objavile koliko je građana testirano na vlastiti zahtjev uz plaćanje.

Prema podacima o tenderima za nabavku testova na koronavirus kao i zvaničnim podacima portala javnih nabavki, mali broj zdravstvenih institucija samostalno je nabavljao testove, odvojeno od onih 150.000 koje je kupila Federacija.

Ovaj tekst je nastao tokom kampanje BIRN-a BiH za izvještavanje studenata novinarstva i mladih novinara o pandemiji koronavirusa. 

Azra Delmanović