Vijest

Vlasnici malih obrta u Krajini sa neizvjesnošću čekaju pomoć vlasti

29. Juna 2020.21:07
Vlasnica trgovačke radnje u Cazinu Nejra Japić jedna je od onih koji su ispunili uslove za pomoć privrednicima, nakon što je morala svoju radnju zatvoriti 16. marta zbog odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o zabrani rada usljed pandemije koronavirusa.


Cazin. Izvor: BIRN BiH

Vlasnici malih obrta i privrednici u Krajini odavno su otvorili svoje kompanije, ali se još uvijek suočavaju s izazovima da dobiju obećanu pomoć od vlasti.

Japić kaže da je svoju trgovačku radnju morala zatvoriti baš kada je trebala da nadoknadi gubitke tokom zimskog perioda.

“Nisam radila skoro dva i po mjeseca. Uzmimo u obzir činjenicu da smo izašli iz zimskog perioda kada je prodaja svakako smanjena. Gubici su se primijetili i na obrtu, ali i na ostalim obavezama koje smo imali”, govori ona.

Radnju je ponovo otvorila 5. maja.

“Tokom cijelog dana provedenog na poslu imala sam minimalan pazar. Onda dolazi ono razmišljanje kako izdržati sve to, a pritom valja plaćati sve obaveze”, kaže Japić i dodaje da je, vidjevši objavu o javnom pozivu za subvencioniranje, knjigovođa aplicirao i da su “igrali na sreću”.

“Kada je lista objavljena, radila sam. Bilo mi je drago zbog tih vijesti, jer kakva god pomoć da je u pitanju u ovome periodu je dobrodošla”, rekla je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Ona je aplicirala i na poziv Grada Cazina, koji nudi pomoć za plaćanje komunalnih naknada. Za ovu pomoć još uvijek je u neizvijesnosti, kaže ona i dodaje da ništa bolja situacija nije ni sa pozivom Kantonalne vlade. Nakon što je vidjela svoje ime na listi, kako navodi, druge informacije nije dobila, ali im se nada u skorije vrijeme.

“Bila sam u razmišljanju da zatvorim radnju. Teško vrijeme je došlo za male obrte jer se obim posla znatno smanjio, kako zabranom ulaska stranaca u državu, tako i strahom ovdašnjeg naroda zbog cjelokupne situacije”, zaključuje Japić.

Vlada Unsko-sanskog kantona (USK) je tokom aprila usvojila program pomoći privrednicima. Cilj je nadomjestiti dio sredstava subjektima male privrede koja su izgubili tokom dva mjeseca zabrane rada.

Program predviđa subvencioniranje minimalnih plaća osobama koje su zaposlene u firmama, a koje tokom marta i aprila nisu radile na području USK-a. Zbog velikih gubitaka u poslovanju, Vlada je podržala privredne subjekte budžetskim sredstvima za isplatu dijela plaća za mart i april.

Pravo učešća i prijave na poziv imali su, između ostalog, subjekti male privrede čija je djelatnost registrovana na području USK-a, kao i oni koji su na području ovoga kantona imali poslovne jedinice, kojima je bio zabranjen rad odnosno obavljanje djelatnosti tokom pandemije koronavirusa ili ugroženo poslovanje, koji su ispunili obaveze javnih prihoda do kraja 2019. godine i koji su imali prijavljene radnike u Poreznoj upravi Federacije BiH za mart.

“Ministar privrede je imenovao komisiju za pregled prijava koju su činili zaposleni u ministarstvu, koja je brojala deset članova i mene kao predsjednika”, kazao je za BIRN BiH Ante Marjanović, sekretar Ministarstva privrede USK-a i predsjednik Komisije za dodjelu sredstava.

Lista subjekata male privrede koji su ispunili uslove ovoga javnoga poziva za dodjelu budžetskih sredstava objavljena je 10. juna 2020. godine na web stranici Vlade USK-a, a na listi se nalazi više od 1.000 subjekata koji su ispunili uslove za dodjelu sredstava.

Kako je rekao Marjanović, pristiglo je 2.378 prijava, sa više od 10.000 stranica dokumenata, a Komisija je utvrdila da je 1.110 potpunih prijava, odnosno subjekata male privrede koji ispunjavaju uslove za dodjelu sredstava.

“Do 15. juna je bio otvoren rok za prigovore. Pristiglo ih je više stotina, a mogli su biti dostavljeni lično ili putem pošte i to tri dana od objavljivanja liste”, kaže Marjanović.

“Ministarstvo će liste dostaviti Vladi, koja ih treba usvojiti”, dodaje on.

On kaže da je cilj do kraja juna završiti pregled pritužbi koje su pristigle i uputiti konačnu listu Vladi USK-a, koja bi njenim usvajanjem, ali i usvajanjem liste subjekata koji ispunjavanju uslove za dodjelu bespovratnih sredstava iz budžeta USK-a, dala “zeleno svjetlo” za naredne korake.

“Lista i podaci će biti konačni usvajanjem istih od strane Vlade”, kaže Marjanović te dodaje da će svi podaci biti javni i transparentni.

On uvjerava privrednike koji su se pribojavali da neće dobiti pomoć da je pristiglo mnogo prijava, mnogo stranica materijala je pregledano, te sve iziskuje određeno vrijeme zbog transparentnosti i potpunih podataka.

Još jedan od subjekata koji su na listi za dodjelu sredstava za dio plaća za mart i april je i Aris Jonuzi, predstavnik “Unatransporta” Bihać. Kako kaže, za javni poziv je saznao iz medija.

“Doprinose i plaće smo mi kao firma morali isplatiti tokom pandemije. Naš sektor je direktno pogođen”, kaže Jonuzi.

On objašnjava da su štete ogromne i vidljive.

“O značaju sredstava, odnosno da li će moći nadomjestiti dio štete, moći ćemo govoriti kada budu doznačena”, rekao je Jonuzi.
Zbog mnogo čega, kaže, analiza štete u firmi nije urađena, pa je nezahvalno govoriti o iznosima, ali govori da nije davao otkaze.

“Ispoštovali smo sve potrebne procedure, iako je period pandemije prošao više u investiranju”, ističe.
Majranović smatra da bi ukupna sredstava koja će biti podijeljena mogla bila oko 1,5 miliona KM.

“Sredstva su osigurana budžetom Kantona jer je Vlada planirala određena sredstva za pomoć privredi”, kazao je.
Iznos koji će dobiti privrednici, objašnjava Marjanovć će zavisiti od broja zaposlenih, radnih dana, te na koncu množenjem sa minimalnom plaćom, odnosno 406 KM. Dio sredstava za mart i april je predviđen zbog broja radnih dana koji zavisi od naredbi kriznih štabova, a kako je rekao Marjanović, cilj ovoga poziva je pomoći subjekte male privrede, ali obje strane – radnike i vlasnike.

“Mogu reći da je želja svih da to bude u što skorijem vremenskom roku”, rekao je Marjanović, sekretar Ministarstva privrede i predsjednik Komisije za dodjelu sredstava.

Ovaj tekst je nastao tokom kampanje BIRN-a BiH za izvještavanje studenata novinarstva i mladih novinara o pandemiji koronavirusa. 

Amila Žunić