Vijest

Neizvjestan rad online registra vlasništva nad kompanijama

21. Maja 2020.10:43
Nakon što je nekoliko dana državni online registar kompanija u Bosni i Hercegovini bio potpuno nedostupan, pristup je ponovo moguć ali tek nakon upozoravajuće poruke da Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) nije nadležno za ovu stranicu.


Ilustracija. Izvor: pxhere

Nakon upita upućenog VSTV-u, Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta, niti jedna od ovih institucija nije mogla potvrditi za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) ko je u konačnici odgovoran za dostupnost online registara na adresi bizreg.pravosudje.ba koje koriste novinari, istraživači i građani da dođu do podataka o vlasništvu nad kompanijama u BiH.

U vrijeme kada su građani i novinari posebno zainteresovani za podatke o kompanijama koje dobijaju važne tendere za nabavku medicinske opreme tokom pandemije, transparentnost podataka ne bi trebala biti umanjena, što uključuje podatke o kompanijama koje dostavljaju sudovi, smatra Mervan Miraščija iz Fonda otvoreno društvo.

“U trenutku različitih afera koje mediji otvaraju, mi građani BiH, a pogotovo mediji koji nam, između ostalog, i serviraju informacije, morali bismo imati dostupne sve informacije o radu sudova u ovom trenutku”, kaže Miraščija.

Dok su novinari i građani provjeravali ko su vlasnici kompanija koje su dobile vrijedne tendere u vrijeme krize, stranica online registara, koja je najbrži način dolaska do podataka o vlasništvu, prestala je raditi. Nakon nekoliko dana i upita BIRN-a BiH, stranica je ponovo bila dostupna, ali uz poruku.

“Tražili ste stranicu bizreg.pravosudje.ba. VSTV BiH nije nadležan za ovaj sistem. Sve eventualne probleme trebate prijaviti Ministarstvu pravde FBiH ili Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta”, pisalo je u poruci.

Baza na serveru VSTV-a

Dejan Đurović iz Pravosudne komisije Brčko distrikta u BiH kaže da o ovom slučaju nisu obaviješteni.

“Razgovarali smo s našom IT službom, to je funkcionisalo na način da smo mi samo dostavljali podatke, ove koji se vode kod nas, u registar, administratoru sajta. Sad to vidimo i mi, da je prestalo da radi. Kad pokušamo da se logujemo, tamo stoji da može da se loguje Federalno ministarstvo pravde i Pravosudna komisija. Nas niko ništa nije obavijestio, ni da taj sajt ne radi, ni da mi više ne treba da dostavljamo podatke, znači ništa”, kaže Đurović.

On je rekao da bi VSTV trebao imati više informacija dok oni čekaju nova saznanja.

Iz VSTV-a su za BIRN BiH ponovili da stranica nije u njihovoj nadležnosti. Objasnili su da je pristup stranici napravljen preko pravosudne mreže i da je zbog toga aplikacija dobila pravosudnu domenu u nazivu.

Iz Vijeća su objasnili da je Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u FBiH propisana nadležnost Federalnog ministarstva pravde i Pravosudne komisije Brčko distrikta za osiguranje tehničke ispravnosti, održavanja i trenutne isporuke elektronskih podataka glavne knjige registra, kao i funkcionisanje sistema registracije.

Također, Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj (RS) nadležnost je propisana Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge, da u saradnji s Vladom RS-a, osigurava softverski program, tehničku ispravnost, održavanje i isporuku elektronskih podataka glavne knjige registra i pravilno i trajno funkcionisanje Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata RS-a.

Iz VSTV-a su kazali da, u skladu s navedenim zakonima, registre poslovnih subjekata direktno vode zakonom predviđeni registracioni sudovi.

Nejasne nadležnosti

Online državni registar bio je zamišljen kao jedno mjesto na kome bi se mogli pronaći podaci o kompanijama iz cijele države.

“Po završetku razvoja u kojem VSTV BiH nije učestvovao ni na koji način, javio se praktičan problem izbora lokacije na kojoj će biti instalirana navedena aplikacija. Nakon dogovora nadležnih ministarstava i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, ista je instalirana na serveru VSTV-a BiH”, objasnili su iz Vijeća i dodali da oni ne posjeduju izvorni kôd aplikacije niti mogu pristupiti bazi podataka.

“Sve što Odjel za IKT u Sekretarijatu VSTV-a BiH može uraditi jeste da provjeri da li je spomenuti server na kojem je instalirana aplikacija upaljen i eventualno restartati navedeni server, odnosno provjeriti da li je baza upaljena i jesu li servisi na serveru neophodni za rad aplikacije aktivni.”

Iz VSTV-a su naveli kako zajedničko održavanje aplikacije i njene baze, kao i svakodnevno punjenje baze podacima iz registara poslovnih subjekata u registracionim sudovima još uvijek nije riješeno na kvalitetan način.

U međuvremenu je Ministarstvo pravde RS-a prestalo unositi podatke u zajednički državni registar i već nekoliko godina kroz ovaj registar nije moguće pretraživati podatke o privrednim subjektima iz ovog entiteta. Republika Srpska ima svoj samostalni registar.

Iz Federalnog ministarstva pravde kažu da su provjerili dostupnost stranice i da stranica funkcioniše ali “iz razloga propusnosti interneta može doći do privremenih nemogućnosti pristupa”.

Iz ovog ministarstva na BIRN-ov upit nisu potvrdili da li je stranica u njihovoj nadležnosti.

Općinski sudovi koji su odgovorili na upit BIRN-a BiH rekli su da nisu upoznati sa ovim slučajem i da nemaju nikakve informacije o promjeni nadležnosti za stranicu bizreg.pravosudje.ba.

Iz Općinskog suda u Sarajevu kazali su da redovno unose podatke na internet stranicu, ali da nemaju podatke ko je nadležan za vođenje stranice, dok je Općinski sud u Orašju odgovorio da ne vrši izravan unos podataka na stranici, niti je to ikada radio. Iz Općinskog suda u Travniku naveli su da nemaju dodatne informacije o radu online registra.