Članak

Praksa potpisivanja dokumenata za druge tužioce

1. Oktobra 2019.16:48
Svjedokinja Optužbe je na suđenju tužiocu Boži Mihajloviću, koji se tereti za nesavjestan rad u službi, kazala kako je praksa u Državnom tužilaštvu da tužioci potpisuju dokumente za kolege kada su oni odsutni.

Jasmina Gafić je rekla da joj je šef u Posebnom odjelu za organizovani kriminal Tužilaštva BiH bio Mihajlović i da je praksa bila da tužioci akte uvijek potpisuju jedni za druge, kada su na putu ili suđenju, kako posao ne bi stajao.

Svjedokinja je za naredbu iz septembra 2010., koju joj je Tužilaštvo predočilo, potvrdila da ju je potpisala za tužioca Mihajlovića nakon što je istu donijela njegova daktilografkinja.

“Kažem joj: ‘Što mi to donosiš da potpisujem’, obično saradnici dođu. Rekla je: ‘Božo je na putu, to je neki mali spis’”, izjavila je Gafić.

Odbrani je svjedokinja kazala kako je tužilac Mihajlović trebao znati šta mu se radi u spisu, a na pitanje optuženog da li je mjesecima zbog bolesti bio odsutan iz Tužilaštva, svjedokinja je odgovorila da joj je daktilografkinja prenijela da je na putu.

Potvrdila je i da je pročitala naredbu koja joj je donesena na potpisivanje, a hitnost potpisa je pravdala činjenicom kako ne bi trebalo biti zastoja u radu na predmetima kada trebaju ići na sud.

Branilac Vlado Adamović je predlagao da se zbog neprimjerenih izjava svjedokinje zabrani objavljivanje njenog iskaza.

Optužnica tereti Mihajlovića da je propustio da vrši nadzor nad radom daktilografkinje koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta, u iznosu od preko 100.000 konvertibilnih maraka (KM).

Drugi svjedok Nenad Petrović je ispričao kako je radio na zaprimanju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH, te je objasnio proceduru njihovog otvaranja, odnosno nakon naredbe sudije je kontaktirao sa referentom u Tužilaštvu, nakon čega se pravila službena zabilješka.

Tužilaštvo mu je predočilo nekoliko zapisnika i službenih zabilješki koje su sastavljene tom prilikom, ali je svjedok potvrdio samo da se na njima nalazi njegov potpis, ali da se ne sjeća sadržaja akata.

Odbrana je navela kako u jednoj od zabilješki piše da je svjedok u prisustvu tužioca Mihajlovića otvarao vreće, da nije nađeno što je traženo te su zatvorene, a Petrović je ponovio da se ne može sjetiti sadržaja dokumenata.

Nastavak suđenja je 15. oktobra.