Presuda Mladicu
Dekada
Cenzura
Rad institucija
Strategija
Transparentnost pravosudja
Genocid
Reparacija
Logori
20 Godina Tribunala
Nestali u ratu
Seksualno nasilje
Korupcija
Organizovani kriminal
Terorizam

Impresum

Balkanska istraživačka mreža u BiH – BIRN BIH

Kontakt
Dolina 2, 71000 Sarajevo, BiH

t: +387 33 237 269
f: +387 33 237 292

 

 

 

www.detektor.ba
www.birn.eu.com

Mail:  [email protected]
[email protected]

Izvršni direktor:
Mirna Buljugić

Urednik:
Denis Džidić

Redakcija:

Albina Sorguč
Marija Taušan
Emina Dizdarević
Haris Rovčanin
Lamija Grebo
Semir Mujkić
Nermina Kuloglija

Saradnici za lokalne sudove:

Admir Muslimović
Dženita Duraković
Goran Obradović
Radoša Milutinović
Samir Karić

2016 Designed By STUDIO387 - Sarajevo