Dekada
Cenzura
Rad institucija
Strategija
Transparentnost pravosudja
Genocid
Reparacija
Logori
20 Godina Tribunala
Nestali u ratu
Seksualno nasilje
Korupcija
Organizovani kriminal
Terorizam

Impresum

Balkanska istraživačka mreža u BiH – BIRN BIH

Kontakt
Hamdije Kreševljakovića 8/III, 71000 Sarajevo, BiH

t: +387 33 237 269
f: +387 33 237 292

www.birnbih.com
urednik@birn.eu.com
office.bih@birn.eu.com

Izvršni direktor:
Mirna Buljugić

Izvršni urednik:
Erna Mačkić

Urednik:
Denis Džidić

Zamjenik urednika:
Marija Taušan

Redakcija:

Albina Sorguč
Džana Brkanić
Dragana Erjavec
Elameri Škrgić Mikulić
Emina Dizdarević
Haris Rovčanin
Lamija Grebo
Srdjan Kureljusić

Saradnici za lokalne sudove:

Admir Muslimović
Arnes Grbešić
Dženana Sivac
Dženita Duraković
Goran Obradović
Kenan Kavazović
Mirsad Arnautović
Radoša Milutinović

2016 Designed By STUDIO387 - Sarajevo