Audio

Radio Justice Weekly Magazine: Episode 93

12. August 2011.00:00
U ovom izdanju objavljujemo izvještaje sa suđenja u predmetima: Lalović i Škiljević, Veselin Vlahović, te Gasal i ostali. U rubrici Fokus objavljujemo analizu o otkrivanju lokacija sa ostacima srebreničkih žrtva.