Audio

Radio Justice Weekly Magazine: Episode 40

23. July 2010.00:00
U ovom izdanju poslušajte izvještaje sa suđenja u predmetima: Pelemiš i Perić, Korićanske stijene, Jević i ostali, kao i priču o bivšem zatočeniku u pretklom ratu, Muhamedu Filipoviću.