Lokalno pravosuđe


29. Decembra 2010.

Dvije godine od usvajanja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina većina rokova nije ispoštovana, a sami predstavnici pravosuđa se ne mogu usaglasiti oko toga koliko je učinjeno na njenoj provedbi.10. Decembra 2010.

Džerard Selman, ministar pravde u Republici Srpskoj (RS), smatra da Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH “luta” i nema rješenja kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina. Kao glavni problem Selman je naveo preplitanje nadležnosti u predmetima ratnih zločina između Suda BiH i okružnih sudova u RS-u.