Presuda Mladicu
Dekada
Cenzura
Rad institucija
Strategija
Transparentnost pravosudja
Genocid
Reparacija
Logori
20 Godina Tribunala
Nestali u ratu
Seksualno nasilje
Korupcija
Organizovani kriminal
Terorizam

O tranzicionoj pravdi

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u BiH

Publikacija misije OSCE-a u BiH predstavlja analizu krivičnih postupaka pred Sudom BiH u periodu od 2005. do 2013. godine. U publikaciji koja nosi naziv “Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u BiH: postignuti napredak i izazovi” iznose se problemi koje treba prevazići sa ciljem kažnjavanja počinilaca ovih zločina.

Preuzmite publikaciju

Kompenzacija, tranzicijska pravda i uvjetovani međunarodni kredit u BiH

U BiH jedino žrtve seksualnog nasilja dobijaju naknade koje se mogu kvalificirati kao prave ratne kompenzacije, navodi se u nedavno objavljenom istraživačkom radu o ovoj problematici. Priredila: Jessie Hronesova.

Preuzmite publikaciju

Zaštita i podrška svjedoka u predmetima ratnih zločina u BiH

Bosna i Hercegovina nije poboljšala situaciju u kojoj se nalaze žrtve i svjedoci, niti je zadobila njihovo povjerenje u krivičnim postupcima u predmetima ratnih zločina, stoji, između ostalog, u OSCE-ovom izvještaju Zaštita i podrška svjedoka u predmetima ratnih zločina u BiH.

Preuzmite publikaciju

Rat u brojkama

Helsinški odbor za ljudska prava iz Srbije izdavač je knjige “Rat u brojkama: Demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije 1991-1999”, koju je priredila Ewa Tabeau.

Preuzmite publikaciju

Čija pravda? Žene Bosne i Hercegovine još čekaju

“Čija pravda? Žene Bosne i Hercegovine još čekaju”, najnoviji izvještaj Amnesty Internationala, govori o problemima s kojima se žene žrtve seksualnog nasilja u ratu, suočavaju 14 godina nakon njegovog završetka.

Preuzmite publikaciju

Priručnik o razvijenim sudskim praksama MKSJ-a

Institut Ujedinjenjih nacija za međunarodne zločine i istraživanje pravde (UNICRI) izdao je priručnik najboljih praksi Haškog tribunala, u cilju osiguranja zaostavštine ovog suda.

Preuzmite publikaciju

Na putu ka usaglašenoj provedbi važećeg zakona

OSCE Misija u BiH izdala publikaciju u kojoj se osvrće na problem nepostojanja ujednačene primjene krivičnog zakona u procesima za ratne zločine te daje preporuke za buduće procese. Priredio: BIRN BiH tim

Preuzmite publikaciju

Odjel za ratne zločine u BIH: Od hibridnog do domaćeg suda

Međunarodni centar za tranzicijsku pravdu (MCTP/ICTJ) objavio je opsežnu analizu o radu domaćeg pravosuđa i značaju procesuiranja optuženih za ratne zločine u BiH, dajući prilično pozitivnu ocjenu radu Odjela za ratne zločine u Sarajevu.

Preuzmite publikaciju

Rješavanje predmeta ratnih zločina u BiH

Prema izvještaju UNDP-a, dosadašnji kapaciteti lokalnih sudova i tužilaštava nedovoljni za procesuiranje značajnog broja slučajeva ratnih zločina.

Preuzmite publikaciju

HRW: U iščekivanju ostvarivanja pravde

Human Rights Watch promovirao u Sarajevu izvještaj “U iščekivanju” o procesima pred lokalnim sudovima protiv optuženih za ratne zločine.

Preuzmite publikaciju

Zločin i kazna

Skoro deset godina nakon izricanja prve presude za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), javnosti je dostupan prvi kompletan pregled slučajeva koje je pokrenulo ondašnjeTužilaštvo.

Preuzmite publikaciju

2016 Designed By STUDIO387 - Sarajevo