O tranzicionoj pravdi

Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u BiH

Publikacija misije OSCE-a u BiH predstavlja analizu krivičnih postupaka pred Sudom BiH u periodu od 2005. do 2013. godine. U publikaciji koja nosi naziv “Borba protiv nekažnjivosti za seksualno nasilje u oružanom sukobu u BiH: postignuti napredak i izazovi” iznose se problemi koje treba prevazići sa ciljem kažnjavanja počinilaca ovih zločina.

Preuzmite publikaciju

Kompenzacija, tranzicijska pravda i uvjetovani međunarodni kredit u BiH

U BiH jedino žrtve seksualnog nasilja dobijaju naknade koje se mogu kvalificirati kao prave ratne kompenzacije, navodi se u nedavno objavljenom istraživačkom radu o ovoj problematici. Priredila: Jessie Hronesova.

Preuzmite publikaciju

Zaštita i podrška svjedoka u predmetima ratnih zločina u BiH

Bosna i Hercegovina nije poboljšala situaciju u kojoj se nalaze žrtve i svjedoci, niti je zadobila njihovo povjerenje u krivičnim postupcima u predmetima ratnih zločina, stoji, između ostalog, u OSCE-ovom izvještaju Zaštita i podrška svjedoka u predmetima ratnih zločina u BiH.

Preuzmite publikaciju

2016 Designed By STUDIO387 - Sarajevo