Presuda Mladicu
Dekada
Cenzura
Rad institucija
Strategija
Transparentnost pravosudja
Genocid
Reparacija
Logori
20 Godina Tribunala
Nestali u ratu
Seksualno nasilje
Korupcija
Organizovani kriminal
Terorizam

Milioni prikupljenih dokumenata, 4.500 saslušanih svjedoka, 161 optuženi i 69 osuđenih lica – neki su od pokazatelja 20 godina rada Haškog tribunala.

Ovaj sud osnovao je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) 25. maja 1993. godine, kao prvi međunarodni sud za ratne zločine nakon sudova u Nürnbergu i Tokiju.

Osnivanju Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) sa sjedištem u Haagu prethodili su izvještaji o masovnim zločinima počinjenim prvo u Hrvatskoj, a kasnije u BiH.

Pred Tribunalom je održano više od 7.000 dana suđenja, sačinjeno je milion i po transkripata sudskih postupaka. Od 161 optuženog, 69 ih je osuđeno, 18 oslobođeno, za 25 njih suđenje je u toku, 13 je proslijeđeno nacionalnim sudovima, a protiv 36 osoba postupak je obustavljen zbog smrti ili povlačenja optužnice.

Iz ovog suda ističu da su njihova glavna dostignuća pozivanje vođa na odgovornost, pravda za žrtve, prilike da se čuje glas žrtava, utvrđivanje činjenica i razvoj međunarodnog prava.

U skladu sa strategijom za okončanje rada, sve istrage u Tribunalu završene su do 2004. godine. U toku su sudski postupci u još 11 predmeta, a Tribunal procjenjuje da će sva suđenja pravosnažno biti okončana do jula 2016. godine.

2016 Designed By STUDIO387 - Sarajevo